Reductiunea donatiilor (conform Vechiului Cod Civil)

Reductiunea reprezinta acea sanctiune aplicabila liberalitatilor excesive (donatii si legate), lipsindu-le de eficacitate in masura necesara completarii rezervei succesorale a mostenitorilor rezervatari.

Reductiunea se aplica atat tertilor, cat si mostenitorilor nerezervatari sau rezervatari, daca liberalitatea afecteaza rezerva succesorala a mostenitorilor rezervatari.

Reductiunea afecteaza orice bun ce face obiectul unei donatii sau legat ce depaseste cotitatea disponibila a masei succesorale.

Rezerva succesorala reprezinta acea parte din masa succesorala la care mostenitorii rezervatari au dreptul in temeiul legii, parte de care defunctul nu poate dispune.
Mostenitorii rezervatari sunt acele rude apropiate ale defunctului protejate de catre lege, respectiv descendentii defunctului de orice grad, parintii defunctului si sotul supravietuitor.
Cotitatea disponibila reprezinta acea parte din patrimoniu care excede rezervei succesorale si de care defunctul poate dispune in mod liber prin donatii sau legate.

Reductiunea poate fi invocata de catre mostenitorii rezervatari, mostenitorii proprii ai mostenitorului rezervatar care nu a exercitat dreptul la reductiune si avanzii cauza ai mostenitorilor rezervatari.
Reductiunea liberalitatilor excesive se poate realiza prin buna-invoiala (spre ex. in fata notarului) sau pe cale judecatoreasca. In cazul caii judecatoresti, actiunea ce trebuie formulata poarta numele de “actiune in reductiunea liberalitatilor excesive” si trebuie intentata in 3 ani de la data deschiderii mostenirii sau, in mod exceptional, in 3 ani de cand mostenitorul rezervatar a luat la cunostinta sau trebuia sa ia la cunostinta de existenta liberalitatii.

Efectele reductiunii privesc in principiu ineficacitatea legatelor (totala sau partiala) sau desfiintarea donatiilor (totala sau partiala) pana la completarea rezervei succesorale. De cele mai multe ori in cazul donatiilor, bunul se restituie in natura, insa exista si anumite situatii in care bunul se va restitui prin echivalent (spre ex. daca donatarul a instrainat bunul primit prin donatie).

Prin urmare, asa cum se poate observa din cele cateva idei prezentate anterior, orice donatie sau legat intreprinsa de catre defunct si care depaseste cotitatea disponibila afectand astfel rezerva succesorala a mostenitorilor rezervatari, poate fi suspusa reductiunii.

Astfel, se pune intrebarea, cum se poate proteja transmiterea unui bun fata de mostenitorii rezervatari? Raspunsul ar fi prin intermediul unui contract de vanzare cumparare.
Totusi, nici aceasta optiune nu este ferita de orice risc. Daca sansele de anulare a unui contract de vanzare-cumparare cu privire la un bun al defunctului catre un tert sunt scazute, nu acelasi lucru se poate spune si in cazul unui contract de vanzare-cumparare incheiat intre defunct si un mostenitor al sau. Insa, pentru a desfiinta un astfel de tip de contract de vanzare-cumparare ca cel din urma, persoana interesata va trebui sa dovedeasca mai intai simulatia vanzarii-cumpararii.