DWQA Questionszile concediu
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua! lucrez la o firma,cu carte de munca si durata programului de munca este de 2 ore de luni-vineri. si in acesc caz mi-a spus ca la cele 2 ore pe zi (fractiune de norma) nu imi poate oferi zile de concediu . as vrea sa stiu daca intradevar nu-mi poate da… in conditiile in care in contract scrie ca zilele de concediu se dau in functie de norma intreaga,jumatate de norma si fractiune de norma.
Multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Beneficiati de zile de concediu chiar daca sunteti incadrata cu fractiune de norma. Codul Muncii (http://coduri.cjo.ro/codul-muncii/) prevede:

Concediul de odihn? anual ?i alte concedii ale salaria?ilor

Art. 139

(1) Dreptul la concediu de odihn? anual pl?tit este garantat tuturor salaria?ilor.

(2) Dreptul la concediu de odihn? anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renun??ri sau limit?ri.

Art. 140

(1) Durata minim? a concediului de odihn? anual este de 20 de zile lucr?toare.

(2) Durata efectiv? a concediului de odihn? anual se stabile?te prin contractul colectiv de munc? aplicabil, este prev?zut? �n contractul individual de munc? ?i se acord? propor?ional cu activitatea prestat? �ntr-un an calendaristic.

(2) Durata efectiv? a concediului de odihn? anual se stabile?te �n contractul individual de munc?, cu respectarea legii ?i a contractelor colective aplicabile, ?i se acord? propor?ional cu activitatea prestat? �ntr-un an calendaristic.

(3) S?rb?torile legale �n care nu se lucreaz?, precum ?i zilele libere pl?tite stabilite prin contractul colectiv de munc? aplicabil nu sunt incluse �n durata concediului de odihn? anual.