DWQA QuestionsVerificari incomplete cauza penala – Parchet Curte de Apel
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Acum vreo ?ase luni de zile �n urma unei dispozi?ii a Parchetului de pe l�ng? �nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie s-a dispus �nceperea unor verific?ri fa?? de un procuror ?i un agent de poli?ie din partea Biroului Investiga?ii Criminale, pentru s?v�r?irea de abuz �n serviciu �n dosarul X

�n linii mari s-a dispus �n dosarul X �nceperea urm?ririi penale fa?? de o persoan?, f?r? a i se permite dreptul la probe, martori ?i a?a mai departe, iar ulterior contrar unui rechizitoriu de aproximativ 300-400 pagini s-a dispus �n sarcina sa plata unor cheltuieli administrative ?i judiciare, fiind evident scoas? vinovat?, �ns? f?r? a se observa cumulul de probe ?i m?rturii care demonstrau o cu totul alt? stare a lucrurilor dec�t cea indicat? (impus?) de ace?tea.

Procurorul de la Curtea de Apel, investit cu judecarea cauzei a ?inut dosarul juma de an ?i recent a dat o ordonan?� de NUP fa?? de colegul s?u ?i respectivul agent de poli?ie, f?r? �ns? a audia persoana v?t?mat? sau celelalte persoane din cauz? (�n ordonan?? se men?ioneaz? o a?a zis? citare legal?, dar c? acesta nu s-ar fi prezentat, fapt fals de vreme ce respectivul om are dou? adrese – re?edin?? ?i procedural? – ?i nu a primit niciodat? o asemenea cita?ie, ba chiar mai mult a fost �n mai multe r�nduri la procurorul general al PCA �n audien?? ?i a solicitat ?i prin memorii informa?ii despre cauz? ?i data audierii sale).

Evident sunt ?anse mici de �nf?ptuire a justi?iei pe cauz?, dat fiind calitatea p?r?ilor dar ce m? sf?tui?i s? fac sau mai exact ce s? invoc �n pl�ngere �mpotriva NUP (lipsa verific?rilor, lipsa procedur?, neaudierea martorilor ?i a celor implica?i, etc) ?i dac? s? argumentez critica doar pe dispozi?iile art. 278 indice 1 sau s? folosesc ?i alt? lege.

Deasemenea dat fiind art. 6 CEDO, ar trebui s? m? adresez cu memoriu sau pl�ngere c?tre ICCJ referitor la acest procuror care din colegialitate sau mai ?tiu eu ce, refuz? s? verifice legalitatea (sau ilegalitatea) colegului s?u ?

V? mul?umesc anticipat.

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

In momentul in care am formulat intrebarea nu stiam ca nu merg diacriticele, incerc sa reiau fara ele:

Titlu: Verificari incomplete cauza penala – Parchet Curtea de Apel

Continut::
Acum vreo sase luni de zile �n urma unei dispozitii a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a dispus �nceperea unor verificari fata de un procuror si un agent de politie din partea Biroului Investigatii Criminale, pentru sav�rsirea de abuz �n serviciu �n dosarul X

�n linii mari s-a dispus �n dosarul X �nceperea urmaririi penale fata de o persoana, fara a i se permite dreptul la probe, martori si asa mai departe (dosar inceput impotriva acesteia de un politist), iar ulterior contrar unui rechizitoriu de aproximativ 300-400 pagini s-a dispus �n sarcina sa plata unor cheltuieli administrative si judiciare, fiind evident scoasa vinovata, �nsa fara a se observa cumulul de probe si marturii care demonstrau o cu totul alta stare a lucrurilor dec�t cea indicata (impusa) de aceatea.

Procurorul de la Curtea de Apel, investit cu judecarea cauzei a tinut dosarul juma de an si recent a dat o ordonant� de NUP fata de colegul ssu si respectivul agent de politie, fara �nsa a audia persoana vatamata sau celelalte persoane din cauza (�n ordonanta se mentioneaza o asa zisa citare legala, dar ca acesta nu s-ar fi prezentat, fapt fals de vreme ce respectivul om are doua adrese – resedinta si procedurala – si nu a primit niciodata o asemenea citatie, ba chiar mai mult a fost �n mai multe r�nduri la procurorul general al PCA �n audienta si a solicitat si prin memorii informatii despre cauza si data audierii sale).

Evident sunt sanse mici de �nfaptuire a justitiei pe cauza, dat fiind calitatea partilor dar ce ma sfatuiti sa fac sau mai exact ce sa invoc �n pl�ngere �mpotriva NUP (lipsa verificarilor, lipsa proceduri, neaudierea martorilor ai a celor implicati, etc) si daca sa argumentez critica doar pe dispozitiile art. 278 indice 1 sau sa folosesc si alta lege.(pe care va rog sa mi-o prezentati, daca doriti evident)

Deasemenea dat fiind art. 6 CEDO, ar trebui sa ma adresez cu memoriu sau pl�ngere catre ICCJ referitor la acest procuror care din colegialitate sau mai stiu eu ce, refuza sa verifice legalitatea (sau ilegalitatea) colegului sau ?

Va multumesc anticipat

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Sfatul nostru este sa invocati toate motivele care isi gasesc incidenta in cauza dvs., trebuind sa nu va limitati doar la un singur articol sau o singura problema. Codul de procedura penala ar putea fi baza invocarilor dvs., fiind indicat sa precizati articolele in raport cu motivul invocat.

Relativ la CEDO, puteti de asemenea invoca si jurisprudenta alaturat motivului in sine.

In legatura cu sesizarea la CSM sau la superiorul procurorului, in situatia in care aprecizati ca exista abuzuri, atunci puteti formula aceste sesizari.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!