DWQA QuestionsValabilitate CIM in momentul comunicarii deciziei de pensionare ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Daca un angajat prezinta decizie de la comisie cu grad III de invaliditate si nu doreste sa semneze act aditional pentru modificare norma de timp, pana la comunicarea deciziei de pensionare, pot sa ii modific CIM cu norma intreaga in CIM cu timp partial si sa ii incetez CIM cand vine decizia de pensionare?
Daca dupa ce primesc comunicarea deciziei de pensionare ii aprob concediu de odihna neefectuat, pot sa ii incetez CIM cu Art. 56d)-CM, la epuizarea concediului?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

1. Nu, întrucât nu va permite art. 41 din Codul Muncii.
2. Contractul încetează de drept, motiv pentru care acesta încetează indiferent dacă salariatul este sau nu in concediu.