DWQA Questionstransfer loc de munca
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

am o cerere de transfer aprobata cu data de 15 dec ac si acum cu data de 4 ian 2011…mentionez ca cererea este in cadrul aceleiasi companii doar ca in alta localitate si este facuta in septembrie ac pt data de 1 oct
m-i s-a spus ca nu se poate face transferul electronic de date si sunt obligat sa demisionez sau sa lichidez contractul si sa inchei un nou contract la filiala din orasul unde vreau sa ma stabilesc fara sa pierd nici un drept(vechime,sporuri,bonusuri etc)
intrebare:
este posibil asa ceva sau sunt luat de fraier?
multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform art. 17 din Codul muncii:

(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prev?zute la alin. (2) ([b]n.n inclusiv locul de munca[/b]) �n timpul execut?rii contractului individual de munc? impune �ncheierea unui act adi?ional la contract, �ntr-un termen de 15 zile de la data �ncuno?tin??rii �n scris a salariatului, cu excep?ia situa?iilor �n care o asemenea modificare rezult? ca posibil? din lege sau din
contractul colectiv de munc? aplicabil.

Totodata, conform Art. 41 din Codul muncii:
(1) Contractul individual de munc? poate fi modificat numai prin acordul p?r?ilor.
(3) Modificarea contractului individual de munc? se refer? la oricare dintre urm?toarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condi?iile de munc?;
e) salariul;
f) timpul de munc? ?i timpul de odihn?.

Prin urmare, nu este necesara demisia atat timp cat o modificare a locului de munca se poate face si prin act aditional. Totusi, poate exista o imposibilitate fizica de transfer insa aceasta trebuie sa fie intemeiata.