DWQA Questionstermen recurs litigiu de munca
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

am o sentinta legalizata pe litigii de munca pe data de 09.05. 2011, primita pe data de 20.04 2011. am depuso la institutie pe data de 10. 05. 2011 si institutia imi trimite raspuns ca ei au facut recurs pe data de 11.05.2011. Institutia nu ia la cunostinta sentinta o data cu mine? Sa-mi dati un raspuns cu privire la aceasta speta.
Multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Hotararile nu se primesc in acela?i timp. Exista posibilitatea ca o parte din proces sa primeasc? hot?r�rea dup? 2-3 zile sau mai mult.

Insa, conform codului muncii:

Art. 289
Hot?r�rile pronun?ate �n fond sunt definitive ?i executorii de drept.

Ceea ce �nseamn? ca nu are important? daca a depus recurs societatea, �ntruc�t hot?r�rea de la fond poate fi executata de la pronuntarea ei.