DWQA Questionstermen intrerupt indemnizatie crestere copil
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna seara,pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil trebuie sa fie cotizat 1 an neintrerupt la bugetul asig,sociale sau e valabil si 11 luni neintrerupte plus alte 3 luni dinainte cu o pauza de 1 an intre ele?
Va multumesc!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul Dvs. va trebui sa mai asteptati inca o luna, sau in cazul fractiunilor de luna, conform Hotararii nr. 1.025 din 9 august 2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan?ei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sus?inerea familiei �n vederea cre?terii copilului, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

„ART. 4
(3) �n calculul celor 12 luni prev?zute la alin. (1) se includ ?i frac?iunile de luna �n care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, precum ?i cele �n care solicitantii s-au aflat �n una sau mai multe dintre situa?iile prev?zute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, considerate, �n �n?elesul ordonan?ei de urgenta, luna intreaga.
(4) Prin frac?iune de luna se �n?elege efectuarea a cel pu?in jum?tate din zilele lucr?toare din acea luna �n care persoana indreptatita a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, ori s-a aflat �n una sau mai multe dintre situa?iile prev?zute la alin. (7).
(5) Prin excep?ie, se accepta ca o singura data frac?iunea de luna sa fie constituit? dintr-un num?r mai mic de zile lucr?toare dec�t cel prev?zut la alin. (4).”