DWQA QuestionsTemei legal pentru plata impozit in caz de nedezbatere succesiune in termen de 2 ani
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Mamei i s-a spus acum de catre notar ca la succesiune, pentruca s-au scurs ani de la decesul sotului se plateste si un impozit pe apartament – altul decat impozitul local pe apartamentat,achit la fisc – pe care notariatul il vireaza la stat .
Este legal ?
De ce s-ar plati la stat doua impozite pentru aceeasi locuinta ?
De precizat ca la deccesul sotului, in urma cu 4 ani notarul a spus ca succesiunea NU E OBLIGATORIE, si n-a precizat nimic despre vreun impozit suplimentar daca nu se face.

Multumim

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Din pacate notarul are dreptate, fiind vorba de art. 77 indice 1 din Codul fiscal care prevede:

„(1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:

a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
– 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:
– 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:
a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.

(3)[b] Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.[/b]

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!