DWQA Questionstatal nu vrea sa recunoasca copilul, ce optiuni am?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, sunt insarcinata, necasatorita, tatal nu intentioneaza sa recunoasca copilul. Tatal este roman, dar locuieste in Italia. Eu locuiesc in Romania. As vrea sa stiu ce optiuni legale am / ce ar implica demersurile legale, as vrea sa recunoasca copilul si sa isi plateasca partea lui la cresterea copilului.

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Va trebui sa intentati o actiune in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei.Desigur, dupa nasterea copilului.Art. 424-428 din Noul Code civil reglementeaza conditiile in care poate avea loc aceasta actiune.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Noului cod Civil:

Art. 424
Stabilirea paternit??ii prin hot?r�re judec?toreasc?

Dac? tat?l din afara c?s?toriei nu �l recunoa?te pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hot?r�re judec?toreasc?.

Art. 425
Ac?iunea �n stabilirea paternit??ii

(1) Ac?iunea �n stabilirea paternit??ii din afara c?s?toriei apar?ine copilului ?i se porne?te �n numele lui de c?tre mam?, chiar dac? este minor?, sau de c?tre reprezentantul lui legal.

(2) Ea poate fi pornit? sau, dup? caz, continuat? ?i de mo?tenitorii copilului, �n condi?iile legii.

(3) Ac?iunea �n stabilirea paternit??ii poate fi pornit? ?i �mpotriva mo?tenitorilor pretinsului tat?.

Art. 426
Prezum?ia filia?iei fa?? de pretinsul tat?

(1) Paternitatea se prezum? dac? se dovede?te c? pretinsul tat? a convie?uit cu mama copilului �n perioada timpului legal al concep?iunii.

(2) Prezum?ia este �nl?turat? dac? pretinsul tat? dovede?te c? este exclus ca el s? �l fi conceput pe copil.

Art. 427
Termenul de prescrip?ie

(1) Dreptul la ac?iunea �n stabilirea paternit??ii nu se prescrie �n timpul vie?ii copilului.

(2) Dispozi?iile art. 423 alin. (5) se aplic? �n mod corespunz?tor.

Art. 428
Desp?gubiri

(1) Mama copilului poate cere pretinsului tat? s? �i pl?teasc? jum?tate din:

a) cheltuielile na?terii ?i ale lehuziei;

b) cheltuielile f?cute cu �ntre?inerea ei �n timpul sarcinii ?i �n perioada de lehuzie.

(2) Mama poate solicita aceste desp?gubiri chiar ?i atunci c�nd copilul s-a n?scut mort sau a murit �nainte de pronun?area hot?r�rii privind stabilirea paternit??ii.

(3) Dreptul la ac?iune al mamei se prescrie �n termen de 3 ani de la na?terea copilului.

(4) Mama nu poate cere aceste desp?gubiri dac? nu a formulat ?i ac?iune pentru stabilirea paternit??ii.

(5) �n afara cheltuielilor prev?zute la alin. (1), mama ?i mo?tenitorii ei au dreptul la desp?gubiri pentru orice alte prejudicii, potrivit dreptului comun.

Prin urmare, va trebui sa formulati o actiune in instanta. Instanta judecatoreasca competenta este judecatoria de la domiciliul paratului (adica tatalui). Indicat este sa atasati in copie cat mai multe acte care ar putea dovedi legatura dintre copil si minor, in caz contrar putand solicita si un test ADN.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!