DWQA Questionssuccesiune… ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

1. ce act imi trebuie , ca sa pot dovedi ulterior, unde va fi nevoie, ca mostenitorii sotiei decedate nu au depus vreo cerere de acceptare directa sau tacita a succesiunii la vreun notariat public , in 6 luni de la deces ?!?!…se elibereaza un asemenea act,..daca da, in ce conditii ?
2.cum pot sti eu legal, acum sau oricand ,daca acestia au depus vreo declaratie notariala privitor la succesiune,..de orice fel ar fi ea , directa, tacita, etc si care sa le pastreze oricand dreptul la succesiune , chiar si dupa cele 6 luni de la deces ?!?
3. este posibil ca vreunul din mostenitori sa fi facut la notar vreun act , in termen de 6 luni de la deces, fara mine ca sot supravietuitor , act de care eu sa nu stiu,..dar care sa le dea posibilitatea ca oricand sa dovedeasca ca nu au renuntat la succesiune ?!
4 ce inseamna repunerea in termenul de acceptare , si ce inseamna acest lucru ?
Va multumesc mult de tot !!!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

1. Dupa trecerea celor 6 luni vi se va emite un certificat de mostenitor, certificat care va cuprinde masa succesorala si acceptantii mostenirii.
2. Asa cum v-am mai mentionat nu se poate depune o declaratie tacita. Tacit inseamna intr-un mod indirect, rezultant a unor fapte. Ori nu exista si nici nu poate exista o declaratie tacita. Declaratia poate fi doar expresa, directa. In cazul in care acestia au acceptat tacit probabil ca va vor chema in judecata pentru as-i dovedi calitatea lor de mostenitori si pentru a dispune partajarea bunurilor.
3. Fiecare mostenitor poate face un act legat de succesiune in mod independent de celalalt mostenitor. Deci, da ei pot face acte inclusiv de instrainare (acest tip de act este un mod tacit de acceptare a succesiunii).
4. Repunerea in termenul de acceptare se intreprinde in momentul in care cel care trebuia sa accepte mostenirea nu a putut sa o accepte din cauze exterioare vointei sale (ex. a fost spitalizat o perioada lunga de timp). Astfel, daca cele 6 luni au expirat, iar acesta dovedeste ca nu a putut sa accepte mostenirea, el va fi repus in termen in sensul in care acceptarea sa va fi valabila, termenul fiind considerat ca nescurs.

„Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii în raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, daca în succesiune exista bunuri imobile. În cazul decesului unei persoane care nu a avut ultimul domiciliu în tara, procedura succesorala se poate îndeplini de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei în care defunctul si-a avut bunurile cele mai importante ca valoare. În cazurile prevazute de lege sau la cererea celor interesati, notarul public, personal sau printr-un delegat, va face inventarierea bunurilor succesorale. Inventarierea notariala se face numai cu acordul persoanei în posesia careia se afla bunurile ce au apartinut defunctului. În cazul în care, cu ocazia inventarierii, se gaseste un testament lasat de defunct, acesta va fi vizat spre neschimbare de notarul public si va fi depus în depozitul biroului sau notarial. În situatia în care exista pericol de înstrainare, pierdere, înlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul public poate pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode special numit. Sumele de bani, hârtiile de valoare, cecurile sau alte valori, gasite în timpul efectuarii inventarului, se depun în depozitul notarial sau la o institutie specializata. În succesiunea unde exista indicii ca defunctul nu a avut mostenitori si ca aceasta urmeaza sa fie declarata vacanta, notarul public poate încredinta administrarea provizorie a bunurilor succesorale unui curator desemnat în acest scop, cu înstiintarea prealabila a autoritatii administrative. Notarul public va comunica mostenitorilor legali, legatarilor si, dupa caz, executorilor testamentari, masurile de conservare luate cu privire la bunurile succesorale. Notarul public stabileste prin acte de stare civila si depozitii de martori numarul si calitatea mostenitorilor si legatarilor, întinderea drepturilor acestora, iar prin înscrisuri sau prin orice alte mijloace de proba admise de lege, bunurile ce compun masa succesorala. Acceptarea succesiunii, ca si renuntarea se fac în termen de 6 luni de la data decesului. În cazul existentei unui testament gasit la inventar sau prezentat de partea interesata, notarul public procedeaza la deschiderea lui. Daca testamentul este olograf sau mistic, se constata starea lui materiala si se întocmeste un proces-verbal. Procedura succesorala se finalizeaza prin emiterea certificatului de mostenitor sau de legatar, iar în cazul în care nu s-a facut dovada existentei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesita operatiuni de durata, a certificatului de calitate de mostenitor. În situatia în care s-a instituit un executor testamentar, se va putea emite de notarul public si un certificat constatator al acestei calitati. În lipsa mostenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constata ca succesiunea este vacanta si elibereaza un certificat de vacanta succesorala, dupa expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii. Dupa emiterea certificatului de mostenitor, de legatar, de calitate sau de vacanta succesorala, notarul public nu mai poate întocmi un alt certificat pentru acelasi defunct, decât în situatiile prevazute de lege. Certificatul de mostenitor face dovada deplina a calitatii de mostenitor si a cotei parti sau a bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor în parte, pâna la anularea sa prin hotarâre judecatoreasca.”