DWQA Questionssuccesiune cu modificarea cartii funciare
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Sunt chemata la o succesiune pentru o casa cu teren.In urma masuratorilor efectuate de o firma autorizata a rezultat o suprafata de teren dubla fata de cea existenta in acte. La prima chemare la succesiune am cerut modificarea cartii funciare celor care au deschis succesiunea si care detin actele originale si nu s-a facut. Acum sunt chemata din nou la succesiune si mi-au comunicat ca dupa noul cod civil sunt obligata sa semnez asa cum este in acte si daca nu o fac se considera ca renunt la masa succesorala. Este adevarat acest lucru ?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Noului Cod civil:

„Art. 1.112
Prezum?ia de renun?are

(1) Este prezumat, p�n? la proba contrar?, c? a renun?at la mo?tenire succesibilul care, de?i cuno?tea deschiderea mo?tenirii ?i calitatea lui de succesibil, ca urmare a cit?rii sale �n condi?iile legii, nu accept? mo?tenirea �n termenul prev?zut la art. 1.103. Cita?ia trebuie s? cuprind?, sub sanc?iunea nulit??ii acesteia, pe l�ng? elementele prev?zute de Codul de procedur? civil?, ?i precizarea c?, dac? succesibilul nu �?i exercit? dreptul de a accepta mo?tenirea �n termenul prev?zut la art. 1.103, va fi prezumat c? renun?? la mo?tenire.”

Prin urmare, dvs. puteti accepta mostenirea, insa eventual refuza partajarea bunurilor pana la rezolvarea tuturor problemelor de la nivelul cartilor funciare.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!