DWQA QuestionsSomaj
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna Ziua. As vrea sa ma ajutati cu un sfat va rog. Am 23 de ani si am diabet insulinodependent de 11 ani. Am reusit sa ma angajez in 2010 ca oficiant urban la posta. Am fost angajata initial la un oficiu in care situatia era mai lejera insa din cauza lipsei de personal m-au mutat la un alt oficiu unde nu pot face fata volumului mare de munca si imi afecteaza si sanatatea. Le-am adus acest lucru la cunostinta celor de la conducere care au spus ca nu pot face nimic si sa rezist. As vrea sa imi spuneti cum as putea sa plec insa sa pot lua somaj pana imi voi putea gasi alt un loc de munca. Va multumesc!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 76/2002:

Art. 17
(1) �n vederea stabilirii dreptului de indemniza?ie de ?omaj, ?omerii prev?zu?i la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot g?si �n una dintre urm?toarele situa?ii:
a) le-au �ncetat raporturile de munc? din motive neimputabile lor;
b) le-au �ncetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor.

Prin urmare, daca demisionati, nu veti beneficia de somaj,

Insa, legea mai prevede:

Art. 16
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele �n c?utarea unui loc de munc?, aflate �n una dintre urm?toarele situa?ii:

c) ocup? un loc de munc? ?i, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia.

Prin urmare, avand in vedere ca doriti schimbarea locului de munca, atunci cel mai indicat este sa vorbiti in mod direct cu cei de la agentia pentru ocuparea fortei de munca relativ la somaj si inscrierea dvs. pentru ocuparea unui loc de munca,

In ce priveste indemnizatia, legea prevede:

Art. 34
(1) ?omerii prev?zu?i la art. 17 alin. (1) beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj dac? �ndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni �n ultimele 24 de luni premerg?toare datei �nregistr?rii cererii;
b) nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
c) nu �ndeplinesc condi?iile de pensionare, conform legii;
d) sunt �nregistra?i la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munc? �n a c?ror raz? teritorial? �?i au domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a, dac? au avut ultimul loc de munc? ori au realizat venituri �n acea localitate.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!