DWQA QuestionsSolicitare sulta in recurs
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua!
V? rog s?-mi acorda?i consiliere �n urm?toarea problem?, expus? �n termeni mai pu?in juridici:

Obiect dosar: partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
Pe scurt : obiectul partajului �l constituie:
� un apartament dob�ndit �n baza legii 114/1996 al carui pret total conform contractului nr…. din….. este de 683.805.383 lei.
S-a acordat subventie, s-a pl?tit avans, s-a stabilit grafic de rambursare pe o perioada de 15 ani �n rate descrescatoare pentru suma de 457.263.768 lei + dobanda 175.079.112 �n total 532.342.880 lei
S-a platit p�n? la pronuntarea divortului in 6 ani suma de 31.274 aprox 58% din valoarea de rambursat
� bunuri mobile a c?ror valoare a fost declarat? �n urma expertizei mai mic? dec�t cea de cump?rare din cauza uzurii

�n sentin?a se specific? valoarea actual? a apartamentului �n urma expertizei ca fiind de 28.500 EURO.
Instan?a acord? ca sult? uneia din p?r?i jum?tate din suma pl?tit? �n rate pentru apartament ?i contravaloarea bunurilor mobile care nu �i vor mai apar?ine.

PROBLEMA:
Valoarea actual? a apartamentului este aproape dubl? fa?? de cea initial?.
�n cazul bunurilor mobile s-a ?inut cont de devalorizarea acestora datorit? uzurii.

SE POATE SOLICITA LA RECURS , CA SULT?, JUM?TATE DIN 58%
( suma achitat?) din VALOAREA ACTUAL? DE 28.500 EURO?

V? MUL?UMESC !!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Sulta se acorda pentru cota parte din apartament si nu se poate acorda din cota ce s-a platit din apartament. Sulta acopera practic dreptul de proprietate care va deveni al celuilalt sot in urma partajului.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!