DWQA Questionssituatia juridica a persoanelor care sunt alese in organele de conducere a sindicatului
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Intr-o institutie publica, care este situatia juridica a persoanelor care sunt alese in organele de conducere a sindicatului, in conditiile in care are loc o reorganizare prin reducere de posturi (inclusiv reducerea posturilor ocupate de catre aceste persoane? Mentionez ca sindicatul nu a adus dovada de reprezentativitate la nivelul institutiei, iar organele alese in conducerea acestuia beneficiaza de protectia art. 10 din legea nr. 54/2003 in defavoarea altor membri de sindicat. Singura dovada a sindicatului o reprezinta un asa-zis proces verbal, semnat numai de catre secretarul sindicatului, fara a se specifica cu ce numar de voturi a fost reconfirmata componenta Biroului executiv al sindicatului (sau reconfirmarea persoanelor in functiile de conducere din sindicat) . Mai mult decat atat, daca in institutie exista doua sindicate, care din cele doua este reprezentativ?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In situatia in care am inteles corect intrebarea Dvs., atunci raspunsul se regaseste in cadrul legii nr. 54/2003 care prevede:

„Art. 10
(1) In timpul mandatului si in termen de 2 ani de la incetarea mandatului, reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de munca pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale.
(2) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca, atât ale reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cât si ale membrilor acestora, din initiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicala.
(3) Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost revocati din functiile sindicale de conducere detinute pentru incalcarea prevederilor statutare sau legale.
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si raporturilor de serviciu ale functionarilor publici.”

In ce priveste cea de a doua situatie, legea nu prevede o solutie in cazul existentei a doua sindicate, ci aceasta prevede doar in Legea 130/1996:

„ART. 22
La negocierea si încheierea contractelor colective de munca în institutiile bugetare, partile sunt reprezentate
dupa cum urmeaza:
a) de catre conducatorul institutiei bugetare sau de catre loctiitorul de drept al acestuia;
b) de catre sindicatele reprezentative, în sensul prezentei legi, sau de catre reprezentantii salariatilor alesi
conform prevederilor art. 20. „