office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Bun? ziua am si eu o problem?, ce am de f?cut dac? o ho?r�re pronun?ata �n cauz? �n 1992 nu a r?mas definitiv si irevocabil nici �n prezent din cauza necomunic?rii acesteia p�r�tei, dar totusi cineva din cadrul Judec?toriei a semnat si a aplicat stampila definitiv bine �nteles �n mod abuziv .
1. Procesul de uzucapiune a fost formulat �n anul 1992 �mpotriva unui persoane f?r? capacitate juridic?,decedat �n anul 1989.
2.Procedura de citare a p�r�tei �n cauz? nu a fost �ndeplinit?,iar cita?ia si dovada de comunicare a hot?r�rii pronun?ate �n cauz? fiind restituite la dosarul cauzei din cauza faptului c? ,la adresa men?ionat? �n ac?iune ?i �n actele de procedur? se afl? un loc viran, imobilul fiind demolat �nainte de 1980.
Am depus plingere penal? �n anul 1997 dar cazul a fost mu?amalizat ,nu a primit r?spuns c? cine a semnat ?i a ?tampilat hot?rt?r�rea, au dat dovad? lips? de profesionalism,(cum zice proverbul,corbul nu scoate ochiul la corb).Adversarii cu aceast? hot?r�re �n anul 1993 au f?cut o �ntabulare �n C.F. ?i din anul 1997 s�ntem �n proces ie?ire din idiviziune.
Am proces de 16 ani, am depus copia dosarulu di 1992 la dosar, ca dovad? c? sentin?a nu este definitiva �n ciuda faptului c? este semnat ?i ?tampilat ,dar judec?torii trec cu vederea pus ?i simplu nu ?ini cont. c? este �ntabulat ?i cu asta basta.(nu cred c? nu vede nici un magistrat c? ceva nu este �n regul? cu sentiin?a sus amintit?, sau e mai usori s? acoperi murd?ria.)
Ce am de f?cut, ca sentin?a di 1992 s? fie lovit de nulitate , cui pot s? adresez de ex. procuraturii ?
Dac? cineve poate sf?tui ce am de f?cut, astept r?spunsul cu mult respect.

3 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua!

Teoretic, pentru parat inca curge termenul de atacare (daca nu s-a facut comunicarea in sine), iar o hotarare nu poate fi anulata decat printr-o procedura de atac. In ce priveste cine a semnat indeplinirea procedurii de comunicarea, doar o plangere penala poate fi singura metoda care ar putea dovedi un eventual fals.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,mutumesc raspunsul si succes in activitatea dv-stra !!!!
Am de facut nistre precizari:
1. Dovada de primire si p.-v. de predare a Sentintei civila a fost restituita cu mentiunea � la adresa indicata,loc viran� adresa necunoscuta,imobilul a fost demolat inainte de 1980 , si pirita decedata de 3 ani, deci procedura de comunicare nu este indeplinita. Cu toate ca nu este indeplinita procedura de comunicare cu partea advarsara (decedata de 3 ani !!!!) se elibereaza ca Sentinta civila definitiva prin nerecurare fapt care nu corespunde adevarului.!!!!
2. Cum putem anula S.c. (hotararea) ,care este procedura de atac ??? De retinut ca noi nu am fost parti in proces in �92, pt. totul a fost facut in mare secret,a fost indus in eroare legea, pt. a obtine a bucata de tereni intravilan,sintem coproprietari cu reclamantii si cu pirita(a instrainat de 4 ori mai mult de cit avea dreptul) din acel proces .Am aflat de situatia existenta in urma uneiactiuni civile inaintata impotriva noastra pt. Iesire din indiviziune, in anul�97 deci sintem in proces de 16 ani.
3. Am depus nu demult Plingere penala impotriva unui autori necunoscut pt savarsirea infractiuni de fals intelectual art. 289 Cod.penal si a consta faptul ca inscrisul S.c. este fals in ceea ce priveste stampilele de legalizare si investira cu formula executorie.!!!!Repede am si primit o Rezolutie ,nu au cercetat nimica,ca este tardiv introdusa,a fost dispus neinceperea urmariaii penale persoaneleor care doar se prevaleaza de S:civ., ce este absurd???!!! dar despre fals nici o vorba ,Dec.nr.167 din 10/04/58 art 2 ???!!! Am mai fost tras la sfoara in 1997 nu am primit raspuns ca cine a semnat si stampilat S.civila, care a stat la baza unei intabulari in C.F. in urma acestor fapte sint grav prejudiciat!!!!!
Ac?iune pentru constatarea nulit??ii unor �nscrisuri oficiale falsificate. Prescrip?ie

Falsificarea unor �nscrisuri oficiale este de natur? a atrage �n toate situa?iile nulitatea absolut? �ntruc�t valorile sociale afectate nu se rezum? la interesele uneia sau c�torva persoane, ci vizeaz? �ns??i siguran?a circuitului civil, submin�nd, �n acela?i timp, autoritatea organelor de stat emitente. Ca urmare este imprescriptibil? ac?iunea de stabilire a nulit??ii �nscrisului conform art.2 al Decretului nr.167/1958

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua!

In cazul dvs. indicat este sa luati legatura cu un avocat care sa analizeze toate actele si ulterior sa procedati la pasii care trebuie. Fara analizarea atenta a actelor, nu se poate oferi un sfat concret.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!