DWQA QuestionsSe restituie taxa de timbru judiciar in cazul unui partaj prin contract de tranzactie ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Sunt reclamant intr-un proces de partaj dupa divort, mai exact avem de impartit doua apartamente. Odata cu citatia mi s-a spus ca trebuie sa platesc taxa de timbru judiciar si sa fac intabularea celor doua apartamente. Impreuna cu parata am incheiat un contract de tranzactie pe care vrem sa-l prezentam spre consfintire instantei pentru stingerea procesului.
1. In cazul contractului de tranzactie se mai plateste taxa de timbru judiciar ? Trebuie facuta neaparat intabularea ?
2. Daca se plateste taxa de timbru judiciar, mai exista legea care prevede restituirea ei in cazul intelegerii dintre parti ?
3. Exista vreo facilitate de plata a taxei de timbru in conditiile in care am o pensie medicala mai mica de 700 lei ?
4. Se restituie taxa de timbru judiciar in cazul in care apelam la mediere ?
5. Care este onorariul avocatului in cazul in care valoarea masei partajabile este de 150000 euro ?

Cu multumiri anticipate,
prof. Liviu Toma

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform art. 23 din Legea taxelor de timbru (147/1997):

Art. 23

(1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea peti?ionarului, urm?toarele cazuri:

a) c�nd taxa pl?tit? nu era datorat?;

b) c�nd s-a pl?tit mai mult dec�t cuantumul legal;

c) c�nd ac?iunea sau cererea r?m�ne f?r? obiect �n cursul procesului, ca urmare a unor dispozi?ii legale;

d) c�nd, �n procesul de divor?, p?r?ile au renun?at la judecat? ori s-au �mp?cat;

e) c�nd contesta?ia la executare a fost admis?, iar hot?r�rea a r?mas irevocabil?.

f) �n cazul �n care instan?a de judecat? se declar? necompetent?, trimi?�nd cauza la un alt organ cu activitate jurisdic?ional?.

(2) �n cazul prev?zut la lit. d), se restituie jum?tate din taxa pl?tit?, iar �n cazul prev?zut la lit. e), taxa se restituie propor?ional cu admiterea contesta?iei.

1. Prin urmare, in cazul dvs. taxa de timbru nu se restituie. Intabularea probabil ca v-a fost ceruta pentru a se stabili in concret bunurile care fac obiectul tranzactiei si implicit proprietarul asupra fiecarui bun.

2. Nu, intrucat aceasta lege a fost modificata astfel cum v-am redat-o mai sus.

3. Da, puteti solicita scutirea de la plata taxei de timbru sau reducerea acesteia. Un model de astfel de cerere puteti gasi chiar pe situl nostru la adresa urmatoare: http://www.cjo.ro/aj/modele/files/cerere_ajutor_public_judiciar.html

4. Nu, intrucat taxa de timbru nu are legatura cu medierea in sine.

5. Nu exista un onorariu fix, fiecare avocat stabilindu-si onorariul conform aprecierilor proprii. Prin urmare, trebuie sa ajungeti la o intelegere cu avocatul in sine.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!