DWQA Questionsse poate obtine restituirea taxei de partaj?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna seara
as vrea sa stiu daca se poate obtine restituirea partiala sau integrala a taxei juridice de partaj in urma divortului.
Am auzit ceva de genul asta dar nu stiu daca e adevarat si in ce conditii se poate obtine.
Sotia nu a fost de acord nici cu divortul , nici cu partajul.
Multumesc frumos

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform art. 23 din Legea taxelor de timbru (147/1997):

Art. 23

(1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea peti?ionarului, �urm?toarele cazuri�:

a) c�nd taxa pl?tit? nu era datorat?;

b) c�nd s-a pl?tit mai mult dec�t cuantumul legal;

c) c�nd ac?iunea sau cererea r?m�ne f?r? obiect �n cursul procesului, ca urmare a unor dispozi?ii legale;

d) c�nd, �n procesul de divor?, p?r?ile au renun?at la judecat? ori s-au �mp?cat;

e) c�nd contesta?ia la executare a fost admis?, iar hot?r�rea a r?mas irevocabil?.

f) �n cazul �n care instan?a de judecat? se declar? necompetent?, trimi?�nd cauza la un alt organ cu activitate jurisdic?ional?.

(2) �n cazul prev?zut la lit. d), se restituie jum?tate din taxa pl?tit?, iar �n cazul prev?zut la lit. e), taxa se restituie propor?ional cu admiterea contesta?iei.

Prin urmare, daca nu va aflat in vreunul din cazurile precizate la alin. 1, atunci taxa de timbru nu poate fi restituita.