DWQA QuestionsScutire penalitati la plata intretinerii
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua!
Daca nu sunt proprietarul unui apartament,am doar domiciliul(sunt luat in spatiu) pot beneficia de scutire la penalitatile de la plata intretinerii?Mentionez ca am restante la intretinere din luna noiembrie 2010 si suma totala cu tot cu penalitati este 1600 lei.Vreau sa achit toata restanta si va rog sa-mi spuneti daca pot beneficia de scutire la penalitati conform unei noi legi.
Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Legea 175/2010 prevede:

Art. II

(1) Proprietarii care �?i achit? integral cotele de contribu?ie la cheltuielile asocia?iilor de proprietari �n termen de 12 luni de la data intr?rii �n vigoare a prezentei legi vor fi scuti?i de la plata penalit??ilor generate de suma restant? cu titlu de baz?. Prin cotele de contribu?ie la cheltuielile asocia?iilor de proprietari se �n?elege datoria cu titlu de baz? f?r? suma rezultat? din penalit??i.

(2) Prevederile alin. (1) se aplic? ?i chiria?ilor care de?in spa?iu locativ �n baza unui contract de �nchiriere cu autorit??ile administra?iei publice locale, centrale sau cu orice institu?ie a statului.

(3) Prevederile alin. (1) ?i (2) se aplic? familiilor al c?ror venit net minim lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, nu dep??e?te suma de 1.000 lei.

(4) Sumele cu titlu de penalit??i datorate c?tre asocia?iile de proprietari, anulate conform prezentei legi, vor fi anulate ?i din obliga?iile contractuale existente �ntre asocia?iile de proprietari ?i societatea furnizoare de servicii.

Din punctul meu de vedere, daca sunteti chirias sau platiti intretinerea in numele proprietarului, atunci nu ar trebui sa existe nicio problema.