DWQA Questionsschimbare complet de judecata
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

In ce conditii se poate schimba completul de judecata al unui proces de divort,dupa prima infatisare?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Daca doriti dvs. sa schimbati un judecator dintr-un complet, atunci puteti folosi institutia recuzarii daca este incident unul dintre cazurile prevazute de Codul de procedura civila:

Art. 27

Judec?torul poate fi recuzat:

1. c�nd el, so?ul s?u, ascenden?ii ori descenden?ii lor, au vreun interes �n judecarea pricinii sau c�nd este so?, rud? sau afin, p�n? la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din p?r?i;

2 c�nd el este so?, rud? sau afin �n linie direct? ori �n linie colateral?, p�n? la al patrulea grad inclusiv; cu avocatul sau mandatarul unei p?r?i sau dac? este c?s?torit cu fratele ori sora so?ului uneia din aceste persoane;

3. c�nd so?ul �n via?? ?i nedesp?r?it este rud? sau afin a uneia din p?r?i p�n? la al patrulea grad inclusiv, sau dac?, fiind �ncetat din via?? ori desp?r?it, au r?mas copii;

4. dac? el, so?ul sau rudele lor p�n? la al patrulea grad inclusiv au o pricin? asem?n?toare cu aceea care se judec? sau dac? au o judecat? la instan?a unde una din p?r?i este judec?tor;

5. dac? �ntre acelea?i persoane ?i una din p?r?i a fost o judecat? penal? �n timp de 5 ani �naintea recuz?rii;

6. dac? este tutore sau curator al uneia dintre p?r?i;

7. dac? ?i-a spus p?rerea cu privire la pricina ce se judec?;

8. dac? a primit de la una din p?r?i daruri sau f?g?duieli de daruri ori altfel de �ndatoriri;

9. dac? este vr?jm??ie �ntre el, so?ul sau una din rudele sale p�n? la al patrulea grad inclusiv ?i una din p?r?i, so?ii sau rudele acestora p�n? la gradul al treilea inclusiv.

In cazul in care nu doriti recuzarea ci a fost un incident de schimbare a completului de judecata, acesta se poate schimba practic cand judecatorul initial nu mai poate judeca aceeasi cauza din motive diverse (spre ex., in cazul concediilor de odihna sau boala, sa au schimbarii judecatorului in sine, a transferului sau, etc.).