DWQA QuestionsSalariul dupa legea 330/2009 ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua. Am si eu o dilema: sunt absolvent cu studii de lunga durata al unei facultati de istorie promotia 2007.Am ocupat prin concurs functia de muzeograf la un muzeu judetean in decembrie 2008. Tot timpul anului 2009 nu am fost promovat din muzeograf debutant pe motivul crizei , avand un salariu net de 494 ron in care am avut inclus sporul de toxicitate de 15%.In decembrie 2009 dupa un an vechime am fost examinat pentru promovare . E normal ca in ianuarie 2010 sa beneficiez de salariul minim de 705 ron brut in care mi se spune ca am inclus si sporul de toxicitate de 15%? Ce salariu mi se cuvenea dupa legea 330/2009 si ultimele reglementari in vigoare ?Va multumesc anticipat !

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare, in tot sau in parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman in mod exclusiv cele prevazute in prezenta lege .
(3) Partea a II-a a prezentei legi reglementeaza sistemul unitar de salarizare pentru o perioada tranzitorie, pana cand sistemul va fi simplificat si imbunatatit in conformitate cu partea a III-a a prezentei legi.”

Mai departe, Legea prevede:
Art. 7. – (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaza etapizat in perioada 2010-2015, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza pentru personalul militar si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prevazute in anexele la prezenta lege, stabilite anual prin legi speciale.
(2) Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectueaza in mod etapizat, astfel incat in perioada de implementare a prezentei legi nicio persoana sa nu inregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiaza potrivit actualelor reglementari.
Art. 8. – In anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/luna si fara a depasi aceasta valoare .”

Practic, se urmareste trecerea la un standard de salarii care tin cont de pregatire, domeniul in care se lucreaza etc., in etape succesive in perioada 2010-2015. Tot astfel, in art. 8, se precizeaza ca se vor majora doar salariile care au un nivel mai mic de 705 lei.

Mai mult,
„Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei, iar cresterea coeficientului de ierarhizare 1,00 dupa anul 2010 va fi conditionata de reducerea numarului de angajati, necesara realizarii tintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal in produsul intern brut prevazute la art. 5, in vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 lei in 2015.
(3) In anul 2010, salariile, soldele si indemnizatiile lunare de incadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fara a fi utilizati coeficientii de ierarhizare prevazuti in anexele la prezenta lege.”.
Coeficientii de ierarhizare sunt prevazuti in anexele Legii.