DWQA QuestionsRiscuri acuzatie penala in conditiile unei condamnari cu supraveghere
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: la sfarsitul anului trecut am obtinut hotarirea definitiva intr-un proces penal , condamnarea fiind inchisoare cu suspendare, cu supraveghere.
Acum o saptamina am aflat ca sunt inculpata intr-un proces de ucidere din culpa, fiindu-mi adusa acuzatia de complice la ucidere din culpa (indeplineam functia de sef al unei persoana care a omorit un coleg in timpul programului de munca)
Va rog sa-mi spuneti care sunt posibilitatile ce ma pot afecta avand in vedere aceasta acuzatie.
Va multumesc anticipat

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul Dvs. exista posibilitatea suspendarii acestei masuri, anularii sau revocarii acesteia daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Codul penal:

Art. 86 ind. 1

Condi?iile de aplicare a suspend?rii execut?rii pedepsei sub supraveghere Instan?a poate dispune [b]suspendarea execut?rii pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere[/b], dac? sunt �ntrunite urm?toarele condi?ii:

a) pedeapsa aplicat? este �nchisoarea de cel mult 4 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa �nchisorii mai mare de un an, afar? de cazurile c�nd condamnarea intr? �n vreunul dintre cazurile prev?zute �n art. 38;

c) se apreciaz?, ?in�nd seama de persoana condamnatului, de comportamentul s?u dup? comiterea faptei, c? pronun?area condamn?rii constituie un avertisment pentru acesta ?i, chiar f?r? executarea pedepsei, condamnatul nu va mai s?v�r?i infrac?iuni.

Suspendarea execut?rii pedepsei sub supraveghere poate fi acordat? ?i �n cazul concursului de infrac?iuni, dac? pedeapsa aplicat? este �nchisoarea de cel mult 3 ani ?i sunt �ntrunite condi?iile prev?zute �n alin. 1 lit. b) ?i c).

Dispozi?iile art. 81 alin. 5 ?i 6 se aplic? ?i �n cazul suspend?rii execut?rii pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere.

Art. 86 ind. 4

[b]Revocarea suspend?rii execut?rii pedepsei sub supraveghere [/b]

Dispozi?iile art. 83 ?i 84 se aplic? �n mod corespunz?tor ?i �n cazul suspend?rii execut?rii pedepsei sub supraveghere.

Art. 83

[b]Revocarea �n cazul s?v�r?irii unei infrac?iuni[/b]

Dac? �n cursul termenului de �ncercare cel condamnat a s?v�r?it din nou o infrac?iune, pentru care s-a pronun?at o condamnare definitiv? chiar dup? expirarea acestui termen, instan?a revoc? suspendarea condi?ionat?, dispun�nd executarea �n �ntregime a pedepsei, care nu se contope?te cu pedeapsa aplicat? pentru noua infrac?iune.

Revocarea suspend?rii pedepsei nu are loc �ns?, dac? infrac?iunea s?v�r?it? ulterior a fost descoperit? dup? expirarea termenului de �ncercare.

Dac? infrac?iunea ulterioar? este s?v�r?it? din culp?, se poate aplica suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei chiar dac? infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei. �n acest caz nu mai are loc revocarea primei suspend?ri.

La stabilirea pedepsei pentru infrac?iunea s?v�r?it? dup? r?m�nerea definitiv? a hot?r�rii de suspendare nu se mai aplic? sporul prev?zut de lege pentru recidiv?.

Art. 84

[b]Revocarea �n cazul neexecut?rii obliga?iilor civile[/b]

Dac? p�n? la expirarea termenului de �ncercare condamnatul nu a �ndeplinit obliga?iile civile stabilite prin hot?r�rea de condamnare, instan?a dispune revocarea suspend?rii execut?rii pedepsei, afar? de cazul c�nd cel condamnat dovede?te c? nu a avut putin?a de a �ndeplini acele obliga?ii.

Art. 86 ind. 5

[b]Anularea suspend?rii execut?rii pedepsei sub supraveghere[/b]

Dispozi?iile art. 85 alin. 1 ?i 2 se aplic? �n mod corespunz?tor ?i �n cazul suspend?rii execut?rii pedepsei sub supraveghere.

�n cazurile prev?zute �n art. 85 alin. 1, dac? pedeapsa rezultat? �n urma contopirii nu dep??e?te 3 ani, instan?a poate aplica dispozi?iile art. 86 ind. 1. �n cazul c�nd se dispune suspendarea execut?rii pedepsei sub supraveghere, termenul de �ncercare se calculeaz? de la data r?m�nerii definitive a hot?r�rii prin care s-a pronun?at anterior suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei.

Art. 85

Anularea suspend?rii pentru infrac?iuni s?v�r?ite anterior

Dac? se descoper? c? cel condamnat mai s?v�r?ise o infrac?iune �nainte de pronun?area hot?r�rii prin care s-a dispus suspendarea sau p�n? la r?m�nerea definitiv? a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa �nchisorii chiar dup? expirarea termenului de �ncercare, suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei se anuleaz?, aplic�ndu-se, dup? caz, dispozi?iile privitoare la concursul de infrac?iuni sau recidiv?.

Anularea suspend?rii execut?rii pedepsei nu are loc, dac? infrac?iunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperit? dup? expirarea termenului de �ncercare.