DWQA Questionsreziliere contract de concesiune ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua!
primarul mi-a reziliat printr-o dispozitie a primarului contractul de concesiune pe o bucata de teren….
are dreptul sa faca acest lucru?
este cumva abuz in serviciu contra intereselor persoanei?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Abuzul in serviciu contra intereselor persoanei consta in fapta functionarului public, care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane. Primarul poate fi raspunzator penal doar daca se incadreaza in normele indicate in Codul Penal.
In ce priveste rezilierea, conform HG 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii:
„(1) Contractul trebuie să prevadă situaţiile în care acesta poate înceta, după cum urmează:
a) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de concesionar şi a clauzelor contractuale specifice;
b) în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concedent şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
c) în cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concesionar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; ”

Astfel, masura rezilierii unilaterale este posibila insa in conditii restrictive, prevazute eventual in contractul de concesiune incheiat intre dvs. si Primarie. In cazul in care rezilierea este abuziva, atunci puteti intenta o actiune in judecata impotriva Primariei pentru a beneficia de despagubiri.