DWQA QuestionsRestructurare post ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

in anul 1997 am fot ,,restructurat,, la 1/2 norma, in conditiile in care am un handicap grav, si atunci , si acum, lucrez in sanatate, mai exact sun asistent medical balneofizioterapie – masaj si sunt absolvent al unei scoli speciale pt. nevazatori. Am fost ,,restructurat,, in perioada 01.07.1997 – 01.10.2002.
Mentionez ca sunt angajat cu contract de munca din 01.10.1991.
Intrebarea mea ar fi urmatoarea: daca pentru acea perioada pot sa mai dau in judecata institutia, avand in vedere ca persoanele cu handicap grav, au dreptul la integrare in societate, nu aveam varsta sau vechimea pentru pensionare, institutia nu avea angajati minim, persoane cu handicap, conform legii si mai presus erau interese financiare, in favoarea unui cabinet privat.
Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

DIn pacate in situatia dvs. a intervenit prescriptia dreptului de a actiona. Puteti formula actiune in judecata, insa riscati sa vi se respinga in temeiul exceptiei tardivitatii.
Codul Muncii prevede in art. 283:

(1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:
a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă;
b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară;
c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator;
d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;
e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.
(2) În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data naşterii dreptului.