DWQA Questionsrespingere dosar functie publica pe motive medicale
office@cjo.ro Echipa asked 3 ani ago

Daca pentru o functie publica , adeverinta medicala eliberata de medicul de familie preciza apt clinic , comisia de concurs poate sa respinga dosarul in baza art 54 , lit.e din legea 188 / 1999 r2, din motive medicale? ( asa am patit eu deoarece in dosar am introdus certificatul de persoana cu handicap , am si o hotarare CNCD de discriminare, am depus toate documentele la parchet , dar nici politia nici parchetul nu au luat in considerare aceasta hotarare , rezolutia data fiind neurmarirea penala inpotriva membrilor comisiei , eu avand 20 zile sa fac contestatie decozia am primit-o pe 11.08.2011. Am gasit un acocat care in baza unui contract o face dumnealui , poate fara semnatura mea?, cum pot sa verific daca a depus contestatia? )
Multumesc,

21 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Am facut o solicitare la CCR , raspunsul a fost

Raspunzand solicitarii dvs., inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr.4689 din 9 decembrie 2011, va informam ca prin Decizia nr.820 din 3 iulie 2008, publicat? �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr.537 din 16 iulie 2008, Curtea Constitutionala a admis excep?ia de neconstitu?ionalitate si a constatat ca prevederile art.1, ale art.2 alin.(3) ?i ale art.27 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, sunt neconstitutionale ” in masura in care din acestea se desprinde intelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerand ca sunt discriminatorii, si sa le inlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse in alte acte normative.”
este neconstitutional?, acolo se vb despre invatamant.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Dosarul ar putea fi respins daca dvs. n-ati fi apt medical pentru o functie anume, deoarece litera e) prevede: „are o stare de s?n?tate [b]corespunz?toare func?iei publice[/b] [b]pentru care candideaz?[/b], atestat? pe baz? de examen medical de specialitate”. Prin urmare, starea de sanatate se raporteaza la functie in sine.

Avocatul poate face contestatia fara semnatura dvs. daca prin contractul de asistenta juridica il imputerniciti in acest sens. In ce priveste dovada depunerii contestatiei, puteti verifica la Parchetul competent daca s-a formulat sau nu opozitie.

Trebuie sa aveti in vedere ca ati putea merge si pe cale civila, in sensul in care sa obtineti anumite despagubiri pentru discriminarea suferita. Discutati in acest sens cu avocatul dvs.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

In acest caz, dispozitiile sunt neconstitutionale doar in sensul precizat de CCR in motivare. Indicat ar fi sa asteptati decizia instantei judecatoresti, aceasta fiind singura sa dispuna asupra cauzei dvs.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Daca in adeverinta medicala este precizat apt clinic comisia are competente sa intrepreteze ce-a scris medicul?

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

fiind discriminat cu acte in regula ( hotararea CNCD ) , exista alte art de lege prin care sa pot solicita despagubiri?”