DWQA Questionsrepunere dosar penal pe rol
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua, as dori sa stiu daca mai pot repune pe rol un dosar din 2005 pt lovire sau alte violente art.180 Cp. art 193 Cp ? La prima judecatorie s-a incheiat asa : 21/06/2006 �ncheiere
Solutie: fa?? de imposibilitatea de prezentare a ap?r?torului inculpatului la acest termen
06/09/2006 Solu?ionare
Solutie: �n baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.h, art. 2841 Cod procedur? penal? �nceteaz? procesul penal pornit la pl�ngerea prealabil? a p?r?ii v?t?mate n.a. �mpotriva inculpatului RASU VASILE si a partii responsabile civilmente SC OVERSEAS SRL sub aspectul infrac?iunilor prev.de art. 180, art. 193 Cod penal, ca urmare a lipsei nejustificate a partii vatamate la doua termene consecutive. �n baza art.192 pct.2 lit.c Cod procedur? penal? oblig? partea v?t?mat? la 40 RON cheltuieli judiciare c?tre stat. Cu recurs �n 10 zile. Iar la recurs s-au gresit partile ,adica :Num�r unic dosar: 6893/303/2006
�nregistrat �n data de: 22.09.2006
Obiect dosar: lovirea sau alte violen?e (art. 180 C.p.)
Materia juridic�: Penal
Stadiu procesual: Recurs
P?r?i: Neidoni Adrian : Recurent
Buc? Dan Ciprian : Intimat
Slavu D?nu? Florin : Intimat
SPITALUL UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE BUCURE?TI PRIN CASA DE ASIGUR?RI DE S?N?TATE A MUNICIPIULUI BUCURE?TI : Intimat
BUC? DAN CIPRIAN : Recurent
SLAVU D?NU? FLORIN : Recurent

C?I DE ATAC:
Tip ac?iune Data declarare Cine declara
Pagina 1

TERMENE DE JUDECAT�:
Data Detalii
09/10/2006
Solutie:
06/11/2006 Solu?ionare
Solutie: Respinge recursul ca inadmisibil. Definitiv?

Mi s-a gresit dosarul , cei in cauza nu aveau treaba cu mine. Pe tot parcursul procesului am avut un avocat angajat, dar se pare ca acesta nu a vrut sa ma reprezinte si la judec sec 6 s-a considerat ca nu m-am prezentat , iar recursul a fost facut de el si se pare ca a gresit nr de dosar. Mai am vreo sansa sa repun dosarul pe rol ? Daca da, as dori sa angajez un avocat specializat pe drept penal. Va multumesc anticipat.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

O repunere pe rol nu se poate face in cazul dvs., ci eventual revizuire:

Art. 394

Cazurile de revizuire

Revizuirea poate fi cerut? c�nd:

a) s-au descoperit fapte sau �mprejur?ri ce nu au fost cunoscute de instan?? la solu?ionarea cauzei;

b) un martor, un expert sau un interpret a s?v�r?it infrac?iunea de m?rturie mincinoas? �n cauza a c?rei revizuire se cere;

c) un �nscris care a servit ca temei al hot?r�rii a c?rei revizuire se cere a fost declarat fals;

d) un membru al completului de judecat?, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penal? a comis o infrac?iune �n leg?tur? cu cauza a c?rei revizuire se cere;

e) c�nd dou? sau mai multe hot?r�ri judec?tore?ti definitive nu se pot concilia.

Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, dac? pe baza faptelor sau �mprejur?rilor noi se poate dovedi netemeinicia hot?r�rii de achitare, de �ncetare a procesului penal ori de condamnare.

Cazurile de la lit. b), c) ?i d) constituie motive de revizuire, dac? au dus la darea unei hot?r�ri nelegale sau netemeinice.

�n cazul prev?zut de lit. e), toate hot?r�rile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii.

Codul de procedura penala il puteti gasi la urmatorul link: Codul de procedura penala 2011