DWQA Questionsreorganizare institutie publica ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

se poate reorganiza institutia publica prin examen, pentru ocuparea a doua posturi cu participarea pentru aceste posturi a mai multor persoane cu studii diferite, sarcini si atributii diferite, fisele posturilor fiind diferite, desi prin dispozitia de examen este precizat ca participa doar cei cu sarcini similare?
mentionez ca sunt economist si am sustinut examen cu un jurist, un inginer si un chimist.
in urma examenului pe care l-am promovat, nu am fost incadrata pe niciun post, chiar daca unul dintre posturi este vacant si momentan ramane blocat

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Teoretic se poate elibera o persoana dintr-o funcţie publică, care s-a desfiinţat ca urmare a reorganizării instituţiei publice, şi numirea într-o funcţie publică de execuţie corespunzătoare a persoanei respective. Totusi, trebuie facuta o distinctie, in sensul in care sa se observe daca este aplicabila OUG 34/2009 care prevede:

„Art. 22. –
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si cele a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin memorandum pot fi ocupate in conditiile legii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, in cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de invatamant de stat, urmarirea incadrarii in procentul de maxim 15% se realizeaza la nivelul intregului sistem de invatamant de stat, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
(3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2) se va face prin concurs sau examen, in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.”

Prin urmare, s-ar putea face incadrarea daca s-ar dispune in acest sens.