DWQA Questionsremuneratie administrator special conf legii 85/2006 ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Conform legii 85/2006 administratorul special persoana fizica beneficiaza de o remuneratie?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Art. 18 din Legea 85/2006, prevede:
„Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. Dupa ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea comerciala, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor. ”
Avand in vedere ca administrator special poate fi si chiar un administrator al debitorului, consider ca plata acestuia nu este impusa de catre Legea, ci doar se mentioneaza ca plata acestuia va fi suportat de catre creditori, fara a afecta patrimoniul debitorului.