DWQA QuestionsReluare intrebare Concediul de odihna
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Nu mai inteleg nimic. In codul muncii la art.140, zice: ” se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic” ari concediul medical este activitate????!!!, iar art 144 se refera la altceva!!!??
Art. 140
(1) Durata minim? a concediului de odihn? anual este de 20 de zile lucr?toare.
(2) Durata efectiv? a concediului de odihn? anual se stabile?te prin contractul colectiv de munc? aplicabil, este prev?zut? �n contractul individual de munc? ?i se acord? propor?ional cu activitatea prestat? �ntr-un an calendaristic.
(2) Durata efectiv? a concediului de odihn? anual se stabile?te �n contractul individual de munc?, cu respectarea legii ?i a contractelor colective aplicabile, ?i se acord? propor?ional cu activitatea prestat? �ntr-un an calendaristic.
(3) S?rb?torile legale �n care nu se lucreaz?, precum ?i zilele libere pl?tite stabilite prin contractul colectiv de munc? aplicabil nu sunt incluse �n durata concediului de odihn? anual.

Art. 144 Salariatul este obligat s? efectueze �n natur? concediul de odihn? �n perioada �n care a fost programat, cu excep?ia situa?iilor expres prev?zute de lege sau atunci c�nd, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Se scad sau nu zilele de concediu medical din concediul de odihna?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Pe timpul concediului medical, contractul de munca este suspendat avand ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. In acest caz, salariatul nu lucreaza efectiv .

Codul muncii nu prevede o dispozitie expres conform careia daca se acorda concediul medicale, zilele de concediu se scad prin raportare la numarul de zile medicale. Insa, codul muncii prevede ca acest concediu de odihna se acorda in raport cu cat s-a lucrat efectiv (140 alin. 2).

Ca atare, daca concediul medical este de o luna, atunci concediul de odihna se va calcula prin raport la 11 luni, insa nu ca urmare a concediului medical in mod direct, ci mai mult in mod indirect prin raportare la activitatea efectiv desfasurata (adica 11 luni). In practica insa, de obicei angajatorii acorda concediul integral, chiar daca a existat un concediu medical.