DWQA Questionsrefuz incadrare/trecere pe studii superioare
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Desi am depus la serviciu personal o cerere si dovada finalizarii studiilor superioare, nu am fost trecuta pe categoria personalului cu studii superioare. As vrea sa stiu daca este corect?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr, 284/2010 privind salarizarea unitar? a personalului pl?tit din fonduri publice:

„(4) Promovarea �n grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeaz? pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprob? prin hot?r�re a Guvernului, dac? nu este reglementat? altfel prin statute sau alte acte normative specifice.

(5) Promovarea �n grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 �n 3 ani, �n func?ie de performan?ele profesionale individuale, apreciate cu calificativul �foarte bine�, cel pu?in de dou? ori �n ultimii 3 ani, de c?tre comisia desemnat? prin dispozi?ie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dup? caz, reprezentan?ii salaria?ilor.”

Prin urmare, trecerea nu se face in mod automat, trebuind respectate anumite norme. Desigur ca pentru un raspuns concret trebuie verificata situatia dvs. exacta, insa, faceti o cerere scrisa prin care solicitati un raspuns cu privire la solicitarea dvs pentru a cunoaste exact ce se intampla.

De asemenea, puteti verifica si HG. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ?i dezvoltarea carierei func?ionarilor publici

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!