DWQA QuestionsRecuperari/compensari ore de munca suplimentare
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua am si eu o intrebare>daca lucrez in sistemul bugetar si lucrez intr-o zi de sambata sau de duminica 12 ore,( programul de la serviciu fiind de luni pana vineri de 8 ore), cat ar trebui sa imi iau recuperare 2 sau 3 zile? va multumesc!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In primul rand trebuie sa verificati contractul dvs. de munca, regulamentul intern si eventual contractul colectiv ca sa vedeti exact ce se prevede cu referire la recuperarea orelor suplimentare.

Codul muncii prevede:

Art. 119

(1) Munca suplimentar? se compenseaz? prin ore libere pl?tite �n urm?toarele 60 de zile calendaristice dup? efectuarea acesteia.

(2) �n aceste condi?ii salariatul beneficiaz? de salariul corespunz?tor pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

(3) �n perioadele de reducere a activit??ii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere pl?tite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate �n urm?toarele 12 luni.

Art. 120

(1) �n cazul �n care compensarea prin ore libere pl?tite nu este posibil? �n termenul prev?zut de art. 119 alin. (1) �n luna urm?toare, munca suplimentar? va fi pl?tit? salariatului prin ad?ugarea unui spor la salariu corespunz?tor duratei acesteia.

(2) Sporul pentru munca suplimentar?, acordat �n condi?iile prev?zute la alin. (1), se stabile?te prin negociere, �n cadrul contractului colectiv de munc? sau, dup? caz, al contractului individual de munc?, ?i nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baz?.

Codul muncii il puteti gasi la urmatorul link: Codul Muncii 2011