DWQA QuestionsRecuperare taxa judiciara
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,

In data de 20.01.2010 am achitat in contul primariei Sector 5 pentru Judecatoria Sector 3 taxa de timbru in valoare de 1012 ron pentru un dosar aflat pe rol la judecatoria sector 3. Actiunea a fost anulata deoarece avocatul nu a achitat taxa de timbru in valoare de 5 lei. Nu am facut recurs .
Va rog sa-mi raspundeti daca exista posibilitatea recuperarii acestei sume.

Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 146/1997 privind taxele de timbru:

Art. 23. – (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea peti?ionarului, �n urm?toarele cazuri:
a) c�nd taxa pl?tit? nu era datorat?;
b) c�nd s-a pl?tit mai mult dec�t cuantumul legal;
c) c�nd ac?iunea sau cererea r?m�ne f?r? obiect �n cursul procesului, ca urmare a unor dispozi?ii legale;
d) c�nd, �n procesul de divor?, p?r?ile au renun?at la judecat? ori s-au �mp?cat;
e) c�nd contesta?ia la executare a fost admis?, iar hot?r�rea a r?mas irevocabil?;
f) �n cazul �n care instan?a de judecat? se declar? necompetent?, trimi?�nd cauza la un alt organ cu activitate jurisdic?ional?.

Prin urmare, situatia dvs. nu se incadreaza din pacate in cele precizate de art. 23.