DWQA QuestionsReconstituire carte de munca
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Sotul meu a murit acum 6 luni si as vres sa ii fac pensie de urmas fetitei (7ani).Cartea de munca este pierduta.,dar exista o copie la dosarul de divort inceput de noi.
S-ar putea reconstitui cartea de munca in baza acelei copii(a avut 9 locuri de munca in diferite judete?sau mi s-ar putea face pensie in baza acelei copii?
Ultima oara cartea a fost tinuta la angajator .In momentul cand a murit nu lucra nicaieri.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Stimata Doamna,

La cererea pentru acordarea pensiei de urmas trebuie sa fie atasate urmatoarele acte:
certificatul de deces (original si copie), cauza decesului pentru sustinatorul decedat care nu are calitatea de pensionar
adeverinta de studii pentru urmasii copii peste varsta de 16 ani
actul de identitate al solicitantului
carnet de munca (original si copie)
livret militar (original si copie)
acte de stare civila ale solicitantului si ale urmasilor din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul
talonul de pensie al decedatului

În caz de furt, pierdere sau distrugere a carnetului de munca, se va elibera celui în cauza un carnet de munca duplicat, de către ultima unitate la care acesta a lucrat sau lucrează.
Dacă ultima unitate a fost supusă reorganizării, duplicatul se va elibera de către unitatea care deţine scriptele unităţii reorganizate.
Eliberarea duplicatului în caz de furt sau pierdere a carnetului de munca, se face numai după publicarea pierderii acestuia în Monitorul Oficial.

Daca carnetul de munca este pierdut, iată ce trebuie să faceţi:

– fie vă prezentaţi personal la sediul CVRP unde veţi depune cererea de publicare şi veţi plăti taxa de publicare de 20 lei/act.

În maximum 24 de ore veţi putea intra în posesia exemplarului în care a fost publicată pierderea, achitând 0,4 lei.

– fie expediaţi cererea prin poştă, anexând dovada plăţii taxei de publicare şi a contravalorii exemplarului de monitor (în total 20,4 lei).

După publicarea pierderii, exemplarul de monitor vă va fi expediat prin poştă la adresa menţionată în cerere.

Observaţii:

la cerere se poate anexa copie după act/adeverinţa emitentului/copie declaraţie notarială;
cererea se completează cu datele titularului actului (nume, domiciliu complet actual), menţionându-se numele pe care s-a eliberat actul şi denumirea organului emitent la data la care a fost eliberat actul (datele se obţin de la instituţia care a eliberat actul).

Temei legal

Decretul nr. 92/1976 – art. 9 alin. 2; se vor publica până la 1 ianuarie 2009, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.