DWQA Questionsre: Demisie si acordare de somaj
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

multumesc mult pentru raspunsul dumnoavoastra… Am vb astazi referitor la problema expusa mai sus cu doamna de la resurse umane..eu am intr-adevar 2 contracte de munca..unul pe entertainmetunde este functia de baza..si unul pe slots..cu cate 4 ore ficare..intrunind norma intreaga… Mi s-a spus ca mi se va inchide contractul de la entertainment prin demisie..si a facut un act aditional prin care voi avea nosrma intreaga la slot..contractul a fost inchiat in 29 ale luni si incepe sa produca efecte de pe data de 30 ale lunii in curs (astazi)…Se poate ca prin aceastra actiune prin desfiintarea functiei de baza entertainment sa raman cu slotul norma intreaga si pe urma acestuia sa beneficiez de somaj??? Prin acest act aditionat atasat la contractul de slot doamna de la resurse umane doreste sa ne bage in somaj…Se poate avand in vedere ca acesta a fost incheiat la data mentionata mai sus??? (indiferent de faptul ca de la 1 ale lunii urmatoare (1 mai) nu vom mai avea loc de munca??? )….Inca nu am semnat nimic decat am luat la cunostinta ce va urma….daca nu voi accept acest acord se poate sa ne faca concediere colectiva ???

Astept raspunsul dumneavoastra…si va multumesc inca odata pentru sfaturile dumneavoastra….

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul in care veti demisiona nu veti beneficia de somaj. Astfel, pot beneficia de indemnizatie de somaj cei carora (art. 17 din Lgegea 76/2002):

a) le-au �ncetat raporturile de munc? din motive neimputabile lor;
b) le-au �ncetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c) le-a �ncetat mandatul pentru care au fost numi?i sau ale?i, dac? anterior nu au fost �ncadra?i �n munc? sau dac? reluarea activit??ii nu mai este posibil? din cauza �ncet?rii definitive a activit??ii angajatorului;
d) a expirat durata pentru care militarii au fost angaja?i pe baz? de contract sau li s-a desf?cut contractul din motive neimputabile lor;
e) le-a �ncetat raportul de munc? �n calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
f) au �ncheiat contract de asigurare pentru ?omaj ?i nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
g) au �ncetat activitatea ca urmare a pension?rii pentru invaliditate ?i care, ulterior, au redob�ndit capacitatea de munc? ?i nu au reu?it s? se �ncadreze �n munc?;
h) le-au �ncetat raporturile de munc? sau de serviciu din motive neimputabile lor, �n perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
i)Abrogat?.
j) reintegrarea �n munc?, dispus? prin hot?r�re judec?toreasc? definitiv?, nu mai este posibil? la unit??ile la care au fost �ncadrate �n munc? anterior, din cauza �ncet?rii definitive a activit??ii, sau la unit??ile care au preluat patrimoniul acestora;
k) le-a �ncetat activitatea desf??urat? exclusiv pe baza conven?iei civile.

Mai mult decat atat, nu ati putea beneficia de somaj si pentru ca dvs. ati avea venituri. Art. 34 precizeaza:

(1) ?omerii prev?zu?i la art. 17 alin. (1) beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj dac? �ndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni �n ultimele 24 de luni premerg?toare datei �nregistr?rii cererii;
b) nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
c) nu �ndeplinesc condi?iile de pensionare, conform legii;
d) sunt �nregistra?i la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munc? �n a c?ror raz? teritorial? �?i au domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a, dac? au avut ultimul loc de munc? ori au realizat venituri �n acea localitate.

In cazul in care sunteti in cazul unui cumul de functii (adica sunteti incadrata pe doua posturi diferite cu doua salarii diferite), atunci practic se poate sa va concedieze de pe un post si sa va incadreze pe celalalt post cu numar mai mare de ore.

Concedierea dvs. s-ar putea face in baza art. 65 din Codul muncii (http://coduri.cjo.ro/codul-muncii/) si nu poate fi vorba de o concediere colectiva in sensul art. 68 din Codul muncii.