DWQA QuestionsRaspunderea judecatorului ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Cum poate raspunde un judecator, in cazul in care judeca o cauza fara ca taxa de timbru fixata sa fie achitata. Urmarea actiunii sale este darea unei solutii favorabila partii care nu a achitat taxa de timbru.
Raspunde judecatorul in vreun fel?
Penal ( abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, etc) sau/si disciplinar?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Pentru a va raspunde la dvs. am sa va precizez modurile reglementate de lege privind raspunderea judecatorului:

Art. 96. – (1) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
(2) Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea judecatorilor si procurorilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.
(3) Cazurile in care persoana vatamata are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procese penale sunt stabilite de Codul de procedura penala.
(4) Dreptul persoanei vatamate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare savarsite in alte procese decat cele penale nu se va putea exercita decat in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotarare definitiva, raspunderea penala sau disciplinara, dupa caz, a judecatorului sau procurorului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciara.
(5) Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror.
(6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vatamata se poate indrepta cu actiune numai impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.
(7) Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate indrepta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de prejudicii.
(8) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune in toate cazurile prevazute de prezentul articol este de un an.
Art. 97. – (1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor sau procurorilor, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori savarsirea de catre acestia a unor abateri disciplinare.
(2) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) nu poate pune in discutie solutiile pronuntate prin hotararile judecatoresti, care sunt supuse cailor legale de atac.
Art. 99. – Constituie abateri disciplinare:
a) incalcarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere, declaratiile de interese, incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii;
b) interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii, precum si imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror;
c) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor de serviciu;
d) nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;
e) nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor;
f) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;
g) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;
h) exercitarea functiei, inclusiv nerespectarea normelor de procedura, cu rea-credinta sau din grava neglijenta, daca fapta nu constituie infractiune;
i) efectuarea cu intarziere a lucrarilor, din motive imputabile;
j) absentele nemotivate de la serviciu, in mod repetat;
k) atitudinea nedemna in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau justitiabili;
l) neindeplinirea obligatiei privind transferarea normei de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza;
m) nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;
n) participarea directa sau prin persoane interpuse la jocurile de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu este asigurata transparenta.

Raspunderea disciplinara este dispusa de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
Totusi va trebui sa aveti in vedere si dispozitiile legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru:
„Art. 20. – (1) Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat.

(2) Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, in momentul inregistrarii actiunii sau cererii, ori daca, in cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata . In cazul cand se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere, dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.”.