DWQA QuestionsProiect pentru casa din lemn ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Am auzit ca daca iti construiesti casa din lemn, fara fundatie, doar pe piloni de beton, nu mai este necesar intocmirea unui proiect la un arhitect. Este adevarat?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Legii 50/1991 privind executarea lucrarilor: „Art. 1. – (1) Executarea lucrărilor de constructii este permisă numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisă în conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau constructii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.”
Mai mult, „Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisă în conditiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea constructiilor.(alin. 2, art. 1).
Autorizatia de construire se emite în baza documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, elaborată în conditiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.
Cconform Art. 9. – (1) Documentatiile tehnice – D.T. şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, constructiilor şi instalatiilor pentru constructii”.

Prin urmare, avand in vedere ca o casa din lemn reprezinta o constructie civila ce se poate executa doar in baza unei autorizatii de constructie, atunci aceasta autorizatie trebuie sa aiba la baza un proiect vizat conform art. 9.