DWQA QuestionsProcedur? contra �gravei neglijen?e�
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Am intentat un proces pentru a constesta o amend? contraven?ional? (pl�ngere contraven?ional?). Judec?toarea a tratat dosarul �n dorul lelii, f?r? s?-i pese de argumente ?i de elementele dosarului. Solu?ia a fost c? amenda este corect?.
Totu?i solu?ia e gre?it? din mai multe considerente obiective, cum ar fi:
– eu cer un martor, ea �l cheam? pe altul
– nici ?la nu vine, dar hot?r�rea nu con?ine sanc?iune pentru neprezentarea martorului
– cer prezervarea ?i administrarea probelor audio-video, ei nici c?-i pas?
– �nt�mpinarea poli?iei con?ine gre?eli ?i contradic?ii, deci e un document care nu putea fi luat �n serios.
Eu consider c? toate astea duc la concluzia de �grav? neglijen??� a judec?toarei. Deoarece solu?ia e definitiv?, cum ar trebui s? procedez pentru ca judec?toarea s? fie sanc?ionat? pentru �grav? neglijen??�? Se face o reclama?ie la conducerea judec?toriei? La CSM? La Inspec?ia judiciar?? Se d? �n judecat??

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua!

Organismul pentru cercetarea activitatii este CSM intr-adevar. Prin urmare, puteti sa incercati sesizarea CSM-ului, iar acesta va analiza daca a fost sau nu o incalcare a normelor.

Cu stima,
Av. Cristian Barcan
avocat@cjo.ro