DWQA Questionsprobleme cu un contract de comodat ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua.
Lucrez la o firma de cadastru si m-am lovit de urmatoarea problema:
– Proprietarul X1 si X2 (sot si sotie) detine teren cu doua constructii (locuinta si garaj) in judetul Ilfov cu numar cadastral si carte funciara.
– Proprietarul X1 si X2 (sot si sotie) incheie contract de comodat cu societatea Y (societatea proprietarului X1 si X2)
Contractul de comodat spune, in linii mari, urmatoarele:
„Noi, X1 si X2, comodam cu titlu gratuit in conditiile art. 1560 cod civil, comodatarei Y reprezentata de X1, suprafata 180mp teren, din suprafata totala de 2000 mp… specifica adresa si descriu suprafata lungime latime si vecini…
Noi , X1 si X2, suntem de acord ca accesul la si dinspre str…. sa se faca pe o alee de acces proprietatea nostra … si se descrie aleea…
Comodatara va folosi terenul in vederea realizarii obiectului sau de activitate, va putea edifica constructii pe acest teren, … , va achita toate cheltuielile legate de folosirea imobilului (teren + constructii)
Contractul de comodat se incheie pe durata de functionare a societatii.
…………….”
Se mai face apoi un act aditional prin care mai comodeaza inca 70 mp, in total 250 mp.

Pe suprafata de teren comodata era garajul.
Societatea Y obtine autorizatie de construire pentru o constructie simpluta, parter, in locul garajului.
Se face Receptia la terminarea lucrailor.

Scopul documentatiei depuse la oficiul de cadastru era actualizarea numarului cadastral cu noua constructie si intabulare.

Lucrarea trece de cadastru si se blocheaza la cartea funciara; motivul: „identificati cu identificator unic (numar cadastral), imobilul care face obiectul contractelor de comodat”, adica sa dezmembram terenul comodat…
Nu am inteles de ce decat mai tarziu, deoarece articolele din codul civil care reglementeaza contractul de comodat specifica:
” – nu este necesar ca comodantul sa aiba calitatea de proprietar fiindca contractul nu este translativ de proprietate (calitatea de comodant o poate avea si uzufructuarul si locatarul)
– prin efectul contractului, comodatarul dobandeste numai dreptul de folosinta, comodantul pastrandu-si calitatea de proprietar.
– comodatarul are obligatia sa restituie comodantului odata cu bunul si fructele, daca acesta este producator de fructe, iar partile nu au convenit altfel.
– Incetarea contractului:
– la incetarea termenului contractual ori la data expirarii trebuintelor comodatarului
– prin reziliere — ceruta instantei de judecata conform regulilor de drept comun (ex: nerespectarea destinatiei bunului)
— de drept daca partile au prevazut o clauza corespnzatoare in contract”

In consecinta le-am sugerat proprietarilor sa faca un act aditional prin care sa adauge o clauza in contract prin care acestia pot inceta contractul cu acordul partilor pentru ca apoi sa faca incetarea contractului, nefiind insa jurist i-am rugat sa se mai intereseze.
Proprietarii au vorbit cu notarul care le-a spus ca exista o cale si care printr-un contract de tranzactie a reziliat contractul de comodat cu actul sau aditional cu mentiunea ” In urma rezolutionarii contractului de comodat se sting toate obligatiile stabilite in sarcina comodantilor si comodatarei”, o formulare, ca si solutia… cam nefericita cred eu dar m-am gandit ca totusi notarul ar fi mai in tema decat mine cu problemele juridice…
Am depus la oficiu completarea cu contractul de tranzactie. In urma completarii am primit si incheierea de respingere cu justificarea „prin referatul xxxxx s-a pus in vedere partilor sa identifice cu identificator unic (numar cadastral) imobilul care face obiectul contractelor de comodat conform art. 94 alin. 2 din Ordinul 633/2006”
Apoi explica cum ca prin contractul de tranzactie constructia ramane a societatii Y iar terenul proprietatea lui X si X, cererea se respinge ca fiind ramasa fara obiect.

Articolul 94 alin. 2 din Ordinul 633/2006 se refera insa la dreptul de superficie care din cate am citit si pe forum e interpretabil, legea nefiind clara.

Astept o sugestie referitor la ce le-as putea recomanda omenilor sa iasa din aceasta problema juridica.

Multumesc anticipat.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Din cate inteleg, prin contractul de tranzactie constructia a ramas a societatii Y, iar terenul se afla in continuare in proprietatea lui X si X. In aces caz, se institutie in mod legal un drept de superficie al cladirii lui Y, pe terenul lui X si X2. Astfel, sunt aplicabile dispozitiile art. 94 alin. 2 care prevede ca „Dacă dreptul de superficie se constituie pe o parte dintr-un imobil, acesta se va dezmembra formând un imobil distinct din porţiunea grevată de dreptul de superficie, iar cealaltă parte se va constitui într-un imobil neafectat de această sarcină.”. Or, in cazul de fata, dreptul de superficie chiar se constituie pe o parte din imobil (fostul garaj, in prezent o constructie). Aparent, din cele analizate, se pare ca o optiune de urmat este dezmembrarea terenului si instituirea unui numar cadastral distinct pentru partea te teren cu drept de superficie.