DWQA QuestionsPrima relocare angajat nou
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,

Sunt proaspat absolvent al unei facultati si am negociat angajarea intr-o localitate aflata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu. Am inteles ca ar trebui sa primesc o prima de relocare. Nu am carte de munca si nu am luat nici somaj. Ce ar trebui sa fac sa primesc aceasta prima si cat e(ce inseamna doua salarii brute minime)?

Va multumesc!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 76/2002:

Art. 74

Persoanele care �n perioada �n care beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj se �ncadreaz?, potrivit legii, �ntr-o localitate situat? la o distan?? mai mare de 50 km de localitatea �n care �?i au domiciliul stabil, beneficiaz? de o prim? de �ncadrare acordat? din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj egal? cu de dou? ori valoarea indicatorului social de referin?? �n vigoare la data acord?rii.

Ceea ce inseamna ca daca nu beneficiati de indemnizatie de somaj, atunci nu va incadrati in acest articol.

Insa, va puteti incadra in urmatorul articol care prevede o prima de incadrare diferita:

Art. 73 indice 1

(1) Absolven?ii institu?iilor de �nv???m�nt ?i absolven?ii ?colilor speciale, �n v�rst? de minimum 16 ani, �nregistra?i la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munc?, �n situa?ia �n care se angajeaz? cu program normal de lucru, pentru o perioad? mai mare de 12 luni, beneficiaz?, din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, de o prim? de �ncadrare egal? cu valoarea indicatorului social de referin?? �n vigoare la data �ncadr?rii.

(2) Absolven?ii c?rora li s-a stabilit dreptul la indemniza?ie de ?omaj ?i se angajeaz? �n perioada de acordare a indemniza?iei, �n condi?iile prev?zute la alin. (1), beneficiaz?, din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, de o sum? egal? cu indemniza?ia de ?omaj la care ar fi avut dreptul, �n condi?iile legii, p�n? la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dac? nu s-ar fi angajat.

(3) Drepturile prev?zute la alin. (2) se acord? absolven?ilor care �?i men?in raporturile de munc? sau de serviciu pentru o perioad? de cel pu?in 12 luni de la data angaj?rii.

(4) Valoarea indicatorului social de referin??, avut? �n vedere la calculul indemniza?iei de ?omaj la care persoanele prev?zute la alin. (2) ar fi avut dreptul, �n condi?iile legii, dac? nu s-ar fi angajat, este valoarea indicatorului social de referin?? �n vigoare la data angaj?rii.

(5) Nu beneficiaz? de prevederile alin. (1) ?i (2):

a) absolven?ii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munc? sau de serviciu;

b) absolven?ii care se �ncadreaz? la angajatori cu care au fost �n raporturi de munc? sau de serviciu �n ultimii 2 ani;

c) absolven?ii care la data solicit?rii dreptului urmeaz? o form? de �nv???m�nt;

d) absolven?ii institu?iilor de �nv???m�nt fa?? de care angajatorii au obliga?ia, potrivit legii, de a-i �ncadra �n munc?;

e) absolven?ii pentru care plata indemniza?iei de ?omaj a fost suspendat? potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimb?rii duratei contractului individual de munc?, plata indemniza?iei de ?omaj �nceteaz? potrivit art. 44 lit. a).

Prin urmare, ca sa beneficiati de prima de incadrare va trebuie sa respectati art. 73 indice 1 (de obicei, doua salarii minime brute insemnand cumulul a doua salarii brute stabilite la nivel national).