DWQA QuestionsPresedintele Romaniei-Anulare DECRET
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

HG 1412 norme metodologice de aplicare a Legii nr.341 din 2004
ART. 49
(1) �n cazul �n care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din
oficiu sau la sesizarea oric?rei persoane fizice ori juridice de drept public sau
privat, reiese faptul c? noile tipuri de certificate au fost eliberate unor
persoane care nu �ndeplinesc condi?iile prev?zute de Legea nr. 341/2004 sau
de prezentele norme metodologice, SSPR procedeaz? la anularea
certificatelor respective ?i propune pre?edintelui Rom�niei retragerea
titlurilor atribuite �n baza acestora.
Cat de corecta si legala este aceasta procedura stiind ca, aceeasi comisie care a propus atribuirea unui titlu cu respectarea HG nr.1412 sa propuna anularea de aceasta data a titlului atribuit de Presedintele Romaniei prin Decret stiind ca ;
1-Decretul a fost emis cu respectarea Constitutiei si legilor in vigoare.
2-Dreptul administrativ prevede ca; ” Un act administrativ nu poate fi anulat dec�t pentru cauze anterioare sau concomitente emiterii lui ”
3-Anularea solicitata are la baza alte norme metodologice anume HG1707 care au aparut la doi ani de la atribuirea TITLULUI prin DECRET.
4- Natura juridic? a decretului preziden?ial este de act administrativ. Ca atare, nu trebuia hotarata anularea titlului printr-o sentinta data de instan?a de contencios administrativ ?
Multumesc,

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Atacarea in instanta este un drept ce poate fi utilizat sau nu (n.n., instanta de contencios). In acest caz s-ar putea invoca o eventuala lipsa de interes!

Succes,
Echipa CJO.ro