DWQA QuestionsPot sa solicit recuperarea orelor efectuate dupa programul de lucru?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Sunt functionar public la o primarie comunala. In cursul anului am participat la mai multe instruiri care au avut loc dupa orele de program , inclusiv sambata.
Acum pentru ca ma simteam foarte obosita am solicitat recuperarea orelor iar d-na secretar a fost foarte nemultumita ca am indraznit sa cer acest lucru care nu este legal.
Va rog sa-mi spune-ti daca este in conformitate cu legea ce am cerut eu sau nu se mai pot recupera orele suplimentare ?
Multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul in care contractul dvs. de munca sau contractul de munca la nivel de unitate sau ramura (daca aveti) nu prevede altfel, Codul muncii dispune:

Art. 119

(1) Munca suplimentar? se compenseaz? prin ore libere pl?tite �n urm?toarele 60 de zile calendaristice dup? efectuarea acesteia.

(2) �n aceste condi?ii salariatul beneficiaz? de salariul corespunz?tor pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

(3) �n perioadele de reducere a activit??ii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere pl?tite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate �n urm?toarele 12 luni.

Art. 120

(1) �n cazul �n care compensarea prin ore libere pl?tite nu este posibil? �n termenul prev?zut de art. 119 alin. (1) �n luna urm?toare, munca suplimentar? va fi pl?tit? salariatului prin ad?ugarea unui spor la salariu corespunz?tor duratei acesteia.

(2) Sporul pentru munca suplimentar?, acordat �n condi?iile prev?zute la alin. (1), se stabile?te prin negociere, �n cadrul contractului colectiv de munc? sau, dup? caz, al contractului individual de munc?, ?i nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baz?.

Prin urmare, aveti dreptul la recuperarea orelor daca acestea intra la categoria orelor suplimentare.

Codul muncii il puteti gasi la adresa: http://coduri.cjo.ro/codul-muncii/