DWQA QuestionsPoate renunta angajatorul la una sau mai multe autorizatii taxi in favoarea oricarui angajat?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Conform Legii. nr. 168/2010 prin care s-a modificat Legea 38/2003, titulatul contractului de atribuire a gestiunii renunta la una sau mai multe autorizatii taxi, in favoarea unor angajati ai acestuia, care dovedesc ca au dobandit calitatea de transportator autorizat in regim de taxi, dand nastere astfel unuia sau mai multor transportatori, dupa caz.
Legea insa nu specifica ca angajatul trebuie sa fie neaparat taximetrist iar intrebarea este : se poate sa renunte angajatorul la o autorizatie in favoarea administratorului ( acesta fiind si asociat la firma respectiva)?
Inca o intrebare a fi: Angajatorul poate sa renunte la mai multe autorizatii taxi in favoarea unui singur angajat?
Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Renuntarea la o autorizatie taxi se face doar in cazurile prevazute expres de lege:
a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, d�nd na?tere unui nou transportator;
b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, d�nd na?tere unor noi transportatori;
c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renun?? la una sau mai multe autoriza?ii taxi, �n favoarea unor angaja?i ai acestuia, care dovedesc c? au dob�ndit calitatea de transportator autorizat �n regim de taxi, d�nd na?tere astfel unuia sau mai multor transportatori, dup? caz;
d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoan? fizic? autorizat? sau o asocia?ie familial? autorizat? care se transform? �ntr-o persoan? juridic?, d�nd na?tere unui nou transportator.

Prin urmare, se poate cesiona/renunta catre administrator daca se incadreaza in una dintre literele a-d. In ce priveste renuntarea la mai multe autorizatii, raspunsul ar fi afirmativ in raport cu litera c.

Problema care s-ar putea ridica cu privire la litera c este faptul ca aceasta priveste renuntarea catre mai multi angajatori si nu unul. De aceea, cel mai indicat ar fi sa vorbiti si cu cei care emit autorizatiile (de obicei serviciul specializat din Primarie).