DWQA Questionspoate fi asociat o persoana cu cazier rutier?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

poate o persoana care a avut un accident rutier cu vatamare corporala sa fie asociat unic intr-o firma? firma respectiva a fost infiintata inaintea prezentarii sentintei definitive avand 2 asociati; unul din ei vrea sa renunte acum la partile sale sociale, dar am inteles ca persoana implicata in accident nu poate ramane asociat unic; este adevarat? poate ramane macar simplu asociat si o alta persoana sa preia partile sociale ale celui care renunta?

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale:

Art.6. (2). Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloas?, abuz de �ncredere, fals, uz de fals, �n?el?ciune, delapidare, m?rturie mincinoas?, dare sau luare de mit?, pentru infrac?iunile prev?zute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ?i sanc?ionarea sp?l?rii banilor, precum ?i pentru instituirea unor m?suri de prevenire ?i combatere a finan??rii actelor de terorism, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, pentru infrac?iunile prev?zute de art. 143�145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven?ei sau pentru cele prev?zute de prezenta lege, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Prin urmare, nu ar trebui sa existe probleme pentru cel care doreste sa devina asociat unic (daca ar dori sa fie un simplu asociat, practic ar fi acelasi lucru cu asociatul unic, diferenta facand-o numarul de asociati). Insa, recomandat ar fi sa intrebati si la Registrul Comertului de care apartine societatea intrucat acestia urmeaza sa faca inregistrarile.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Intr-adevar legea societatilor comerciale prevede in mod expres cazurile in care o persoana nu poate fi asociat.
Asa fiind, daca legea nu prevede si alte situatii noi nu putem adauga la lege. Prin noi inteleg Registrul Comertului si/sau orice alta institutie.

Imprejurarea ca persoana a fost condamnata pentru o infractiune legata de circulatia pe drumurile publice nu o face incompatibila cu calitatea de a fi asociat sau asociat unic intr-o societate comerciala.

In consecinta, poate ramane asociat unic.

Av. Paula Nedelcu