DWQA Questionsplata salarii din fondul de garantare creante salariale
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Daca doi angajati la o asociatie au contract individual de munca pentru salarii brute de cate 670 RON pentru jumatate de norma, altul de 335 RON tot pentru jumatate de norma, altul de 1340 RON pentru norma intreaga(total aproximativ sub 20.0000 RON, si nici unul nu si-a primit salariul de 8 luni din motive economice, iar la stat asociatia are restante de 5300 RON:
1. Pot salariatii sa fie platiti din fondul de garantare creante salariale?
2. Daca da, este necesara procedura de insolventa?
3. Daca da, sunt indeplinite conditiile necesare din punct de vedere al cuantumului creantelor fie salariale per salariat respectiv sau cel putin cumulat pe toti patru salariati, pentru aceasta?
4. Daca da, cine ar fi eligibil in situatia de fata, de a initia procedura de insolventa?
5. Dar daca se fac incetari de CIM inainte de a se acumula un minim de datorii salariale necesar pentru procedura de insolventa?
6. Presupunand ca s-ar finaliza cu succes o procedura de insolventa, la un salariu de 670 RON brut socotind doar pentru un salariat circa 4000 RON restante salariile nete, daca limita de plata din fondul de garantare este de trei salarii medii brute per salariat, care impreuna totalizeaza mai mult decat suma totala neta de plata per salariat, salariatul ar primi toate restantele salariale nete sau doar cate trei salarii nete?
7. Asadar, ce pot face salariatii ca sa isi primeasca banii? Dar asociatia, daca venitul actual este din cateva contracte ce totalizaeaza 2700 RON lunar si nu are patrimoniu material sau financiar?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Trebuie sa aveti in vedere art. 2 din Legea nr. 200/2006, care prevede:

„Din Fondul de garantare se asigur? plata creantelor salariale ce rezult? din contractele individuale de munc? ?i din contractele colective de munc? �ncheiate de salariati cu angajatorii �mpotriva c?rora au fost pronuntate hot?r�ri judec?tore?ti definitive de deschidere a procedurii insolventei ?i fat? de care a fost dispus? m?sura ridic?rii totale sau partiale a dreptului de administrare, denumiti �n continuare angajatori �n stare de insolvent?.”

Prin urmare, trebuie sa fi existat o procedura de insolventa deschisa, procedura care sa fi fost deja constata ca deschisa de catre o instanta judecatoreasca printr-o hotarare definitiva.

In ce priveste deschiderea procedurii insolventei de catre salariati, valoarea prag de la care se poate introduce o cerere de deschidere a insolventei este de 6 salarii medii brute pe economie/[b]pe salariat[/b]. Daca aceasta valoare prag nu este indeplinita, atunci nu se poate introduce o cerere de deschidere a procedurii de insolventa de catre salariati.

Relativ la cuantumul salariilor, din Fondul de garantare se platesc doar 3 luni (3 salarii), urmand ca diferenta de creanta sa se recupereze in urma procedurii de insolventa.

In cazul in care se instituie procedura insolventei si persoana juridica aflata in insolventa nu are bunuri materiale sau financiare, atunci procedura se va incheia si creditorii (indiferent ca sunt salariati sau nu), din pacate, nu vor avea cum sa-si recupereze datoriile.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!