DWQA QuestionsPlata impozit pe venit ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua.Daca vind o casa pe care am obtinut-o in sept.2008 ca urmare a unui contract de intretinere,trebuie sa platesc impozit pe venit?Persoana intretinuta a decedat iar eu am devenit proprietar cu drepturi depline.Daca da,cit este acest impozit?Va multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Conform 41 din Codul Fiscal dvs. datorati impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare ce se aplica in conformitate cu art. 77/1 din Codul fiscal, care prevede:

(1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:
a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
– 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:
– 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:
a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.
(4) Impozitul prevãzut la alin. (1) şi (3) se calculeazã la valoarea declaratã de pãrţi în actul prin care se transferã dreptul de proprietate sau dezmembrãmintele sale. În cazul în care valoarea declaratã este inferioarã valorii orientative stabilite prin expertiza întocmitã de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertizã, cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini pânã la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între soţi, caz în care impozitul se calculeazã la valoarea declaratã de pãrţi în actul prin care se transferã dreptul de proprietate.
Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. In cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la aceasta valoare.