DWQA QuestionsPlata fond catre asociatie stabilit prin proces-verbal ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

in urma sedintei de bloc in care s-a stabilit noul administrator , presedinte, cenzori…si s-a discutat despre infintarea unor fonduri: de rulment si de reparatii s-a intocmit un proces verbal cu cele amintite mai sus semnat de aproape toti locatarii.
La punctul 1 se mentiona noul administrator, presedinte etc,…, iar la punctul 2 scria astfel: S-A PROPUS infintarea unui fond de reparatii in val de 20 ron incepand cu luna aprilie.
Intrebarea mea este daca SUNA OBLIGATA SA PLATESC DEOARECE IN PROCESUL VERBAL APARE DOAR CA PROPUNERE
VA MULTUMESC

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii 230/2007, art. 45 „(3) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au obligatia sa aprobe si un fond de reparatii anual, necesar pentru repararea si îmbunatatirea proprietatii comune. Comitetul executiv va pregati si va prezenta adunarii generale suma anuala necesara pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimenteaza în avans, în transe lunare egale, prevazute în lista de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari. Platile pentru repararea si îmbunatatirea proprietatii comune se vor face din fondul de reparatii. Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari pot aproba si alte fonduri cu caracter special.”

Prin urmare, stabilirea unui fond de reparatii este obligatoriu. Desigur, ca aceasta situatie se ia printr-o hotarare. Hotarârile adunarilor generale se consemneaza în registrul de procese-verbale al asociatiei
de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, în scris, tuturor proprietarilor. Daca o hotarâre a adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari sau este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca în justitie respectiva hotarâre, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea în justitie nu întrerupe executarea hotarârii decât în cazul în care instanta dispune suspendarea acesteia.