DWQA Questionsplata concediu medical angajat in caz de neplata contributii angajator
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Daca angajatorul nu a platit contributii la Casa Judeteana pentru Asigurari de Sanatate pentru un pensionar de invaliditate gradul trei, angajat cu jumatate de norma, in cazul in care acest angajat intra in spital, poate beneficia de concediu medical platit de catre CJAS ?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Situatia trebuie verificata in concret intrucat :

Art. 32
(1) �n cazul �n care, potrivit legii, angajatorul �?i suspend? temporar activitatea sau activitatea acestuia �nceteaz? prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciar?, lichidare judiciar?, faliment sau prin orice alt? modalitate prev?zut? de lege, drepturile prev?zute la art. 2 alin. (1), care s-au n?scut anterior ivirii acestor situa?ii, se achit? din bugetul Fondului na?ional unic de asigur?ri sociale de s?n?tate de c?tre casele de asigur?ri de s?n?tate.

De asemenea, va trebui sa faceti o sesizare la Casa de Sanatate cu privire la eventualele neplati datorate.
Totodata, ca o ultima varianta, angajatorul ar putea fi actionat in instanta.

Daca in primul caz nu ar trebui sa aveti probleme cu concediul, in cel de-al doilea s-ar putea sa intampinati anumite probleme ca urmare a neachitarii contributiilor. Totusi, recomandat ar fi sa discutati cu cei de la Casa de Sanatate.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!