DWQA QuestionsPFA sau simpla persoana fizica in cazul sponsorizarii?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Sunt colaborator/distribuitor la un SRL.Obiectul de activitate al firmei sunt cartile personalizate.Eu preiau de la ei materialele de carte si le prelucrez acasa in baza contractului de distributie incheiat cu ei.Ce doresc eu este sa atrag un sponsor pentru cartile personalizate;cartile sa fie distribuite in scoli in baza programului”Doneaza o carte” organizat de Ministerul Invatamantului..Ce criterii trebuie sa indeplinesc sa pot atrage sponsorizarea?E neaparata nevoie sa ma constitui intr-un PFA?Daca da ce demersuri trebuiesc facute?
Cum se procedeaza in cazul unei sponsorizari?(dupa ce indeplinesti conditiile necesare)
Va multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform Legii 32/1994 privind sposorizarea:

„Art. 4. — (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific— cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice,
pentru activitatile prevazute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile
definite la lit. a);
d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, a carei activitate intr-unul dintre domeniile
prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre
o institutie publica, ce activeaza constant in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre
o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3). ”

Prin urmare, puteti beneficia de sponsorizare si ca persoana fizica, nefiind necesara infiintarea unui PFA. Totusi, trebuie sa fie indeplinite conditiile legii privind sposorizarea. Astfel, avand in vedere ca „sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii”, existenta si continutul contractului de sponsorizare se va dovedi prin forma scrisa (contract scris), in care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile partilor.
Mai mult, sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica, iar denumirile publicatiilor, titlurile cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune
sponsorizate trebuie anuntate ca atare.