DWQA QuestionsPentru un contract de comision (agent rca),in urma caruia realizez venituri ocazionale trebuie sa platesc 5,5%la sanatate?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
3 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 95/2006 privind reforma sanatatii:

Art. 211
(1) Sunt asigura?i, potrivit prezentei legi, to?i cet??enii rom�ni cu domiciliul �n ?ar?, precum ?i cet??enii str?ini ?i apatrizii care au solicitat ?i ob?inut prelungirea dreptului de ?edere temporar? sau au domiciliul �n Rom�nia ?i fac dovada pl??ii contribu?iei la fond, �n condi?iile prezentei legi. �n aceast? calitate, persoana �n cauz? �ncheie un contract de asigurare cu casele de asigur?ri de s?n?tate, direct sau prin angajator, al c?rui model se stabile?te prin ordin al pre?edintelui CNAS cu avizul consiliului de administra?ie,

cu exceptia persoanelor prevazute la art. 213 din aceeasi lege.

Prin urmare, raspunsul este afirmativ.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Dar eu sunt angajat cu contract de munca la o societate iar angajatorul rspectiv i-mi plateste asigurarile desanatate ,deci am calitatea de asigurat. VA MULTUMESC .

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In acest caz mergeti si discutati cu cei de la CAS, pentru a nu plati de doua ori acelasi lucru.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!