DWQA QuestionsPensie de urmas sotie pensionata medical
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua.Doresc sa stiu daca o doamna pensionata medical cu gr.3 si care nu are un loc de munca , in urma decesului sotului care la data decesului nu era pensionar de nici un fel dar era salariat poate beneficia de pensie de urmas sau ajutor de urmas si in ce conditii.cu multumiri

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 263/2010:

Pensia de urma?
Art. 83
Pensia de urma? se cuvine copiilor ?i so?ului supravie?uitor, dac? sus?in?torul decedat era pensionar sau �ndeplinea condi?iile pentru ob?inerea unei pensii.

Prin urmare, chiar daca nu era pesionar dar indeplinea conditiile pentru a fi unul, atunci beneficiaza de pensie de urmas.

In plus fata de aceste reguli, trebuie sa aveti in vedere si urmatoarele:

Art. 85
(1) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma? pe tot timpul vie?ii, la �mplinirea v�rstei standard de pensionare, dac? durata c?s?toriei a fost de cel pu?in 15 ani.
(2) �n cazul �n care durata c?s?toriei este mai mic? de 15 ani, dar de cel pu?in 10 ani, cuantumul pensiei de urma? cuvenit so?ului supravie?uitor se diminueaz? cu 0,5% pentru fiecare lun?, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de c?s?torie �n minus.
Art. 86
(1) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma?, indiferent de v�rst?, pe perioada �n care este invalid de gradul I sau II, dac? durata c?s?toriei a fost de cel pu?in un an.
(2) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma?, indiferent de v�rst? ?i de durata c?s?toriei, dac? decesul so?ului sus?in?tor s-a produs ca urmare a unui accident de munc? sau a unei boli profesionale ?i dac? nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie ori dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5).
Art. 87
So?ul supravie?uitor care nu �ndepline?te condi?iile prev?zute la art. 85 ?i la art. 86 alin. (1) beneficiaz? de pensie de urma? pe o perioad? de 6 luni de la data decesului, dac? �n aceast? perioad? nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie sau dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5).
Art. 88
So?ul supravie?uitor care are �n �ngrijire, la data decesului sus?in?torului, unul sau mai mul?i copii �n v�rst? de p�n? la 7 ani, beneficiaz? de pensie de urma? p�n? la data �mplinirii de c?tre ultimul copil a v�rstei de 7 ani, �n perioadele �n care nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie sau dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5).

In cazul in care doamna respectiva se incadreaza si intr-unul din articolele 85-88, atunci aceasta beneficiaza de pensie de urmas.