DWQA QuestionsPensie de intretinere fosta sotie
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

In ce conditii, la divort, ii pot solicita sotului meu o pensie de intretinere, chiar daca ii va plati si fiicei mele pensia alimentara? Tin sa precizez ca sufar de cancer.

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

In raport de dispozitiile codului civil aveti dreptul la intretinere daca va aflati in nevoie din cauza unei incapacitati de munca survenite inainte de casatorie sau in timpul acesteia.

Dreptul la intretinere nu va depasi un sfert din venitul net al celui obligat la plata, in raport cu mijloacele sale si cu starea de nevoie a creditorului. Aceasta intretinere impreuna cu intretinerea datorata copilului nu trebuie sa depaseasca jumatate din venitul net al celui obligat la plata.

Av. Paula Nedelcu

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform Noului Cod Civil:

Art. 389
Obliga?ia de �ntre?inere

(1) Prin desfacerea c?s?toriei, obliga?ia de �ntre?inere �ntre so?i �nceteaz?.

(2) [b]So?ul divor?at are dreptul la �ntre?inere, dac? se afl? �n nevoie din pricina unei incapacit??i de munc? survenite �nainte de c?s?torie ori �n timpul c?s?toriei[/b]. [b]El are drept la �ntre?inere ?i atunci c�nd incapacitatea se ive?te �n decurs de un an de la desfacerea c?s?toriei, �ns? numai dac? incapacitatea este cauzat? de o �mprejurare �n leg?tur? cu c?s?toria.[/b]

(3) �ntre?inerea datorat? potrivit dispozi?iilor alin. (2) se stabile?te p�n? la o p?trime din venitul net al celui obligat la plata ei, �n raport cu mijloacele sale ?i cu starea de nevoie a creditorului. Aceast? �ntre?inere, �mpreun? cu �ntre?inerea datorat? copiilor, nu va putea dep??i jum?tate din venitul net al celui obligat la plat?.

(4) C�nd divor?ul este pronun?at din culpa exclusiv? a unuia dintre so?i, acesta nu beneficiaz? de prevederile alin. (2) ?i (3) dec�t timp de un an de la desfacerea c?s?toriei.

(5) �n afara altor cazuri prev?zute de lege, obliga?ia de �ntre?inere �nceteaz? prin rec?s?torirea celui �ndrept??it.

Prin urmare, daca va aflati intr-o incapacitate de munca conform alin. 1, atunci puteti introduce o cerere la instanta de la domiciliul paratului prin care acesta sa fie obligat la plata unei pensii de intretinere.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!